Slovenska mreža zdravih šol

Slovenska mreža zdravih šol

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

Ne spreglejte

Ime programa: Slovenska mreža Zdravih šol

Ciljna skupina: pedagoški delavci v osnovnih in srednjih šolah

 

Opis programa:

Koncept mreže šol, ki promovirajo zdravje, se je razvil že v 80. letih prejšnjega stoletja. K temu so pripomogli strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), Sveta Evrope in Evropske komisije, ki so se zavedali, da lahko načrtno in sistematično zasnovani programi promocije zdravja pomembno vplivajo na zadovoljstvo učencev, njihovo samopodobo, vedenje v zvezi z zdravjem, odnos do zdravja in življenja nasploh. Oblikovala se je Evropska mreža zdravih šol, ki se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov. Usmerila se je k razvojnim programom za promocijo zdravja, v zadnjem času predvsem na področje zdrave prehrane in gibanja, duševnega zdravja kot zelo pomembnih varovalnih dejavnikov, evalvacijo učinkov preventivnih šolskih programov, dejavno vključevanje učencev/dijakov, lokalno in regionalno sodelovanje, izobraževanje učiteljev, konceptualni razvoj mreže in kakovost standardov. Slovenija se je najprej z 12 šolami vključila v mrežo leta 1993. Od takrat se je slovenska mreža širila, in danes je vanjo vključenih že 398 osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov.

Seznam regijskih koordinatorjev

Vključene šole koordinirajo in povezujejo regijski koordinatorji Zdravih šol – sodelavci in sodelavke na območnih enotah NIJZ.

OE Ljubljana, Zaloška 29, 1000 Ljubljana: Branka Đukić in Anja Petrič

OE Maribor, Ljubljanska 4, 2000 Maribor: Zlatko Zimet

OE Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje: Janja Robida

OE Ravne na Koroškem, Ob Suhi 5 b, 2390 Ravne na Koroškem: Nina Pogorevc

OE Koper, Vojkovo nabrežje 4 a, 6000 Koper: Patricia Lapajne

OE Nova Gorica, Vipavska c. 13, 5000 Nova Gorica: Ingrid Markočič Tadić

OE Kranj, Gosposvetska 12, 4000 Kranj: Marija Ješe

OE Murska Sobota, Arh. Novaka 2, 9000 Murska Sobota: Špela Kisilak

OE Novo mesto, Muzejska 5, 8000 Novo mesto: Tea Kordiš

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno