SHE4AHA

SHE4AHA

Schools for Health in Europe for Healthy and Active Aging

Ne spreglejte
Najnovejše
naslovna

»S projektom želimo razviti gradiva, orodja in pristope promocije zdravja za šolsko okolje, ki bodo pomagali šolam pri krepitvi zdravju podpornega okolja za šolarje, zaposlene in druge«.

Vesna Pucelj, vodja projekta na NIJZ

Naslov projekta: Schools for health in Europe for Active and Healthy Ageing

Spletna stran projekta: https://healththroughoutlife.eu/

Opis projekta

Evropska komisija je januarja 2021 objavila zeleno knjigo o staranju z naslovom “Spodbujanje solidarnosti in odgovornosti med generacijami” z namenom vzpostavite evropske politične razprave o tem, kako predvideti in poiskati skupne rešitve in nove pristope, s katerimi bi se odzvali na izzive, s katerimi se Evropa sooča v zvezi z demografskimi spremembami, ter uresničiti strateški cilj povečanja števila let zdravega življenja v evropskem prebivalstvu. Kot odziv na post-covidno krizo je nastal tudi akcijski načrt evropskega stebra socialnih pravic, kjer sta neenakosti in dostojno življenje ključna prednostna načela, skupaj s spodbujanjem zdravja in zagotavljanjem oskrbe za vse. V okviru teh načel je navedeno, da je pomembno vlagati v otroke in zgodnje intervencije, ki lahko vplivajo na zmanjševanje neenakosti. Življenje v “zdravem otroštvu” na splošno oblikuje naše prihodnje možnosti, zdravstveno stanje in dobro počutje. Ne nazadnje zelena knjiga o staranju izpostavlja dva glavna okvirja evropske politike, ki ju je mogoče uporabiti za doseganje dobrega staranja evropske družbe, in sicer zdravo in aktivno staranje ter vseživljenjsko učenje. Oba pristopa sta najbolj učinkovita, če se začneta izvajati v zgodnjem otroštvu, saj sta pomembna in bistvena za celotno življenjsko obdobje.

Na podlagi teh pobud je fundacija Schools for health in Europe skupaj z nacionalnimi koordinatorji iz Danske, Islandije, Francije, Portugalske in Slovenije oblikovala projekt SHE4AHA.

Dodana vrednost

Cilj projekta je razvoj gradiva in pristopov za usposabljanje šol o tem, kako postati šola, ki promovira zdravje. Gradiva in pristopi se testirajo v vseh sodelujočih šolah preko različnih dejavnosti in programov na šolah.

Ključne ugotovitve, priporočila in primeri dobre prakse bodo zbrani v katalogu in priporočilih, ki se bodo lahko uporabljali na evropski in nacionalni ravni za spodbujanje uvajanja pristopa šol, ki promovirajo zdravje kot priznane in z dokazi podprte rešitve za spodbujanje aktivnega in zdravega staranja že v zgodnjem otroštvu.

V projektu SHE4AHA sodeluje pet držav članic SHE, in sicer Danska, Islandija, Francija, Portugalska in Slovenija.

V vsaki državi je bilo vzpostavljeno sodelovanje z vsaj tremi pilotnimi šolami, ki jih usposabljajo partnerji SHE4AHA, vsi koordinatorji SHE.

V Sloveniji sodelujejo naslednje Zdrave šole:

Osnova za usposabljanje je krajša različica priročnika SHE (daljša različica), ki so ga razvili partnerji. Ta kratka različica je bila razvita z glavnim ciljem, da bi bil pristop šol, ki promovirajo zdravje, bolj dostopen vodstvom šol in učiteljem.

Na podlagi tega priročnika so bila pripravljena usposabljanja, ki so bila izvedena v vsaki sodelujoči državi. Teme usposabljanja so bile na primer: uvod v promocijo zdravja in pristop šol, ki promovirajo zdravje (vključno z vrednotami in stebri), determinante zdravja in (ne)enakost na področju zdravja, socialna vključenost in pomen pozitivnih odnosov, upravljanje pilotnih projektov, implementacija in spremljanje dejavnosti.

Pričakovani rezultati in gradiva

Na podlagi izkušenj pri izvajanju promocije zdravja v šolskem okolju in dokazov o vplivu njenega izvajanja bodo razvita učna gradiva in priporočila za izvajanje promocije zdravja v šolah po vsej Evropi (za tiste, ki želijo postati šola, ki promovira zdravje, kot tudi za tiste, ki to že so, a želijo pogoje še izboljšati).

Za Slovenijo (NIJZ, sodelujoče šole) je to priložnost, da s svojimi izkušnjami in znanji neposredno sodeluje pri razvoju pristopov, ki spodbujajo zdrav življenjski slog šolarjev. S projektom se tudi krepi vloga in pomen Slovenske mreže zdravih šol.

Trajanje projekta: 28. 2. 2022–27. 5. 2025

Nosilni organizaciji: SHE Network FoundationSouth in Denmark European Office

Projektni partnerji: Icelandic Ministry of Health, the Division of Public Health
Lyon University, the Department of Educational Science, Minho University, the Research Center of child Studies, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: ERASMUS +

Fotografija srečanja:

Prvo projektno srečanje, Bruselj, 3. 5.–5. 5. 2022

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno