Programi

Program Svit v času covida-19

Programi

Kljub epidemiji covid-19 je Program Svit zagotavljal presejanje za ciljno populacijo na najvarnejši možen način. V času prve epidemije, ki je bila razglašena spomladi 2020 smo nekatere postopke v Programu Svit izvajali v omejenem obsegu, pri nekaterih pa je prišlo do začasne prekinitve.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 16.10.2020
Objavljeno: 16.10.2020

Zaradi razglašene epidemije v marcu in aprilu 2020 nismo pošiljali testnih kompletov za odvzem vzorcev blata osebam, ki so vrnile izpolnjeno Izjavo o prostovoljnem sodelovanju in so izpolnjevale kriterije za sodelovanje v presejalnem programu. Ker je bilo na terenu več 10.000 testnih kompletov, ki so bili poslani pred 16. 3. 2020, smo sproti analizirali vse vzorce blata, ki so prispeli po pošti v laboratorij Programa Svit. Preiskovanci so po pošti prejeli izvid preiskave. S 16. 3. 2020 je tudi večina kolonoskopskih centrov začasno prenehala z izvajanjem preiskav za presejalni program.  Kolonoskopije so kolonoskopski centri, po navodilu Ministrstva za zdravje, ponovno začeli izvajati v drugi polovici aprila. Pošiljke s kompleti za odvzem vzorcev blata smo kljub začasni prekinitvi pošiljanja ves čas pripravljali in jih osebam, ki so se odzvale na vabilo za sodelovanje v Programu Svit poslali v začetku maja, ko je Ministrstvo za zdravje izdalo odlok z dovoljenjem za izvajanje preventivnih storitev. Na ta račun je nastalo nekaj zamud pri pošiljanju testerjev, ki smo jih uspešno odpravili tekom poletja in tako zaostankov pri pošiljanju testnih kompletov ni več.

Pri Programu Svit smo v drugem valu epidemije covid-19 izvajali presejanje v običajnem obsegu,  a ob premišljenih in strogih zaščitnih ukrepih, ki ščitijo tako udeležence kot izvajalce programa.

Odzivnost v Program Svit v času covida-19

Kljub temu beležimo padec odzivnosti. V  letu 2021 je bila tako odzivnost 63,35 %, kar je nekoliko manj kot v letu 2020, ko je bila odzivnost 64,37 %. V letu 2019 pa je bila odzivnost nekoliko višja, in sicer 65,59 %.

Tudi podatki Registra raka Republike Slovenije za obdobje 2020–2021 kažejo, da je epidemija covid-19 zmanjšala število novih primerov raka in število napotitev na onkološko obravnavo, prvi val bolj kot kasnejši čas epidemije. Onkološki inštitut Ljubljana opozarja, da manka diagnoz iz leta 2020 do konca lanskega leta niso nadoknadili, zaskrbljujoč pa je tudi ponovni upad napotitev na prvi onkološki pregled v četrtem valu oz. v zadnji tretjini leta 2021.

Nižjo odzivnost v Program Svit v letu 2021 pripisujemo raznovrstnim vplivom pandemije. Nekatere vidike osvetljujejo podatki spletne raziskave SI-PANDA, kot npr:

  • pandemična izčrpanost, ki je pričakovan in naraven odziv ljudi na dolgotrajno javnozdravstveno krizo, ki bistveno posega v vsakdan posameznika. Anketiranci so predvsem utrujeni od razprav o covid-19 v medijih – to utrujenost trenutno izraža skoraj 62,4 % vprašanih.
  • v raziskavi so prav tako ugotovili, da se je 29,5 % anketiranih izogibalo obisku zdravnika zaradi težav, ki niso povezane s covid-19.

Poleg tega je bila, zaradi ukrepov za omejevanje epidemije, promocija Programa Svit omejena pri neposrednih stikih s ciljno populacijo programa.

Rak na debelem črevesu in danki se v telesu razvija več let, preden se pojavijo prvi simptomi. Ko simptome opazimo in pomislimo, da z našim zdravjem morda nekaj ni v redu, je mnogokrat bolezen že napredovala, zato je pomembno, da ukrepamo prej. Vse, ki prejmejo vabilo v Program Svit vljudno vabimo, da se nanj odzovejo. Z udeležbo v  Programu Svit lahko naredimo veliko za svoje zdravje in kakovost življenja.

 

Več o Programu Svit na www.program-svit.si.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno