Publikacija

Alkoholna politika v Sloveniji: Priložnosti za zmanjševanje škode in stroškov

Publikacija ALKOHOLNA POLITIKA V SLOVENIJI – priložnosti za zmanjševanje ško-de in stroškov je nastala z namenom, da bi vse, ki odločajo v procesu oblikovanja alkoholne politike v naši državi, opremili z verodostojnimi informacijami in podatki o obsegu problema alkohola v Sloveniji in o tem, kateri ukrepi alkoholne politike so dokazano učinkoviti. Publikacija je namenjena vsem tistim, ki soustvarjajo politiko na področju alkohola v različnih resorjih tako na ravni države kot na ravni lokalne skupnosti in ki lahko pripomorejo, da bo škoda zaradi alkohola v Sloveniji čim manj-ša. Publikacijo so pripravili strokovnjaki, ki se ukvarjajo s problematiko alkohola na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in Ministrstvu za zdravje, sodelavci spletne strani MOSA in Mednarodne mladinske zveze za alkoholno politiko. Vsebina publi-kacije je nastala na osnovi podatkov in virov, zbranih v knjigi Alkohol v Sloveniji. Trendi v načinu pitja, zdravstvene posledice škodljivega pitja, mnenja akterjev in predlogi ukrepov za učinkovitejšo alkoholno politiko, ki jo je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje, ter na osnovi nekaterih drugih slovenskih in tujih virov.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno