Publikacija

Prepoznavanje in obravnava depresije in samomorilnosti pri pacientih v ambulanti družinskega zdravnika

Priročnik je namenjen vsem, ki se srečujejo z obravnavo oseb z depresijo, in tistim, ki si prizadevajo, da bi se samomorilnost v Sloveniji znižala. Glede na to, da zaradi samomora pri nas vsako leto umre od 400 do 500 oseb, je očitno, da temu javnoz-dravstvenemu problemu posvečamo premalo pozornosti. Enako velja za socialne determinante zdravja. Znano je, da je samomorilni količnik višji med osebami z nižjo stopnjo izobrazbe ter med ovdovelimi in ločenimi osebami, narašča pa s starostjo. Avtorji menijo, da bi bilo predvsem sistematično izobraževanje strokovnjakov na primarni ravni učinkovito orodje za omejevanje samomorilnosti.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno