Publikacija

Zdravstveni statistični letopis Gorenjska 2006

1. UVOD 2. ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA GORENJSKEM 3. PREBIVALSTVO GORENJSKE 4. VITALNA STATISTIKA 5. ZAČASNA ODSOTNOST Z DELA 6. ZUNAJBOLNIŠNIČNO ZDRAVSTVENO VARSTVO 6.1. SPLOŠNA MEDICINA 6.2. ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN MLADINE 6.3. MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA 6.4. ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK IN AKTIVNOST ŠOL ZA STARŠE 6.5. PATRONAŽNO VARSTVO 6.6. AMBULANTNO SPECIALISTIČNA DEJAVNOST 6.7. ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO 7. BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno