Življenjski slog

22. evropski teden mobilnosti bo usmerjal k varčnosti pri opravljanju poti

Življenjski slog

Evropski teden mobilnosti, katerega vodilna tema je letos »Varčne poti« tradicionalno poteka med 16. in 22. septembrom. Spodbuja k zmanjševanju rabe energije v prometu, v središče pozornosti na nacionalni ravni pa postavlja tudi odstranjevanje ovir na površinah za pešce in kolesarje, zato se letošnje geslo Evropskega tedna mobilnosti glasi: »Pospravimo ulice«. Pri obeležitvi Evropskega tedna mobilnosti aktivno sodeluje približno polovica slovenskih občin. 22. septembra se dotični teden tradicionalno zaključi z Dnevom brez avtomobila.

Zadnje posodobljeno: 16.09.2023
Objavljeno: 16.09.2023

Aktivna in dnevna mobilnost je najcenejša in energetsko najbolj varčna oblika premikanja človeka tako z vidika krepitve zdravja kot tudi varovanja okolja, zato predstavlja pomemben del zdravega in aktivnega življenjskega sloga. Seveda pa morajo biti ob tem zagotovljene tako varčne kot tudi varne in udobne poti za pešce in kolesarje, kar lahko zagotovimo z ustrezno infrastrukturo in drugimi bolj mehkimi ukrepi, ki so skladni z nacionalnimi smernicami za področje hoje in kolesarjenja.

Nacionalni inštitut za javno zdravje se v Evropski teden mobilnosti aktivno vključuje že vrsto let. Vabimo vas, da se v tem tednu, pa tudi sicer, v službo ali šolo oziroma po drugih opravkih odpravite peš ali s kolesom. Kolesarjenje in pešačenje krepita telesno pripravljenost in odpornost, pomagata ohranjati primerno telesno maso, prispevata k dobremu počutju, boljšemu spancu, manjši utrujenosti, zmanjšanju stresa, tesnobe in depresije ter preprečevanju kroničnih bolezni na splošno.

Kljub temu, da je infrastruktura za pešce in kolesarje marsikdaj primerna, pa so na njej vse prevečkrat številne ovire, kot na primer nepravilno parkirani avtomobili in druga vozila, zabojniki za smeti, nevzdrževane žive meje in druge rastline, ki ovirajo prehod in podobno. Marsikdaj so na površinah za pešce in kolesarje nepravilno postavljeni različni drogovi ulične razsvetljave, tabel in prometnih znakov ter količki, ki bi jih bilo treba zaradi preglednosti, varnosti in udobnosti uporabe teh površin prestaviti na primernejše mesto ali morda odstraniti.

Evropski teden mobilnosti bo zaradi tega letos na nacionalni ravni izvajal aktivnost odpravljanja ovir na površinah za pešce in kolesarje, ki bo potekala pod geslom »Pospravimo ulice.« V okviru aktivnosti so občine pozvane k identifikaciji ovir in izbiri ene ulice, okolice ustanove ali soseske, od koder bodo pospravile začasne in premične ovire ter naredile načrt za odstranitev trajnih ovir v prihodnosti.

Mnoga evropska in slovenska mesta bodo v tem tednu izvajala ukrepe za zmanjšanje prometa in pokazala, kako lahko na razmeroma enostaven način izboljšamo kakovost zraka v mestih, zmanjšamo gnečo in hrup ter izboljšamo infrastrukturo in odstranimo nepotrebne ovire za pešce in kolesarje, da bo njihova pot bolj udobna in predvsem varna.

Izvedba ukrepov spodbuja spremembe v potovalnih oziroma gibalnih navadah ljudi, zato jih podpira tudi zdravstveni sektor, ki se v različne aktivnosti vključuje preko sodelovanja zdravstvenih domov v lokalnem okolju. Nacionalni inštitut za javno zdravje vam priporoča, da obiščete oziroma kontaktirate vaš lokalni center za krepitev zdravja ali zdravstveno-vzgojnih center v zdravstvenem domu, ki vam lahko pomaga pri spremembi potovalnih in gibalnih navad ter pri spremembi življenjskega sloga na splošno.

Več informacij o Evropskem tednu mobilnosti najdete na spletnem mestu tedenmobilnosti.si, sveža gradiva o trajnostni mobilnosti za strokovno javnost pa so objavljena na Slovenski platformi za trajnostno mobilnost sptm.si.

Aktivnosti ob Evropskem tednu mobilnosti so tudi del Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti Dober tek Slovenija. Z nacionalnim programom želimo izboljšati prehranjevalne in gibalne navade prebivalstva od najzgodnejšega otroštva do pozne starosti z namenom preprečevanja debelosti in z njo povezanih kroničnih bolezni.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno