Alkohol

Publikacija Alkoholna politika v Sloveniji: Priložnosti za zmanjševanje škode in stroškov

Alkohol

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je izdal publikacijo Alkoholna politika v Sloveniji: Priložnosti za zmanjševanje škode in stroškov, ki ponuja jedrnat in s pisano infografiko obogaten pregled najsodobnejših izsledkov glede obsega alkoholne problematike v Sloveniji.

Zadnje posodobljeno: 18.11.2016
Objavljeno: 18.11.2016

Tokratna razširjena in posodobljena publikacija vsebuje tudi angleško različico Alcohol Policy in Slovenia: Opportunities for Reducing Harm and Costs.

Publikacija je v prvi vrsti namenjena vsem, ki soustvarjajo alkoholno politiko v Sloveniji, saj vsebuje tako podatke o rabi, škodi in stroških, povezanih z alkoholom, kot tudi pregled obstoječe zakonodaje in pregled še neizkoriščenih dokazano učinkovitih priložnosti.

Koristna bo tudi strokovnjakom, izvajalcem preventivnih programov in drugi zainteresirani javnosti, ki se pri svojem delu srečujejo z alkoholno problematiko, ali jih ta podrobneje zanima. Eno pomembnejših sporočil avtorjev je, da je uspeh prizadevanj alkoholne politike odvisen od sodelovanja vseh ključnih akterjev. »Publikacija nas spomni na skupni cilj vseh relevantnih deležnikov na področju alkoholne problematike, t.j. zmanjšanje tveganega in škodljivega pitja alkohola in s tem povezanih posledic. Prijazno, optimistično, a hkrati odločno nas opominja na dejstvo, da v Sloveniji veliko dokazano učinkovitih ukrepov ostaja še neizkoriščenih,« je povedala sourednica publikacije dr. Maša Serec z NIJZ.

Glavni poudarki avtorjev publikacije:

1)      Raba alkohola v Sloveniji še vedno predstavlja resen problem.
2)      Škoda, povezana z alkoholom, močno prizadene državno blagajno.
3)      Sprejetje dokazano učinkovitih ukrepov alkoholne politike državi koristi.
4)      V Sloveniji še nismo uvedli vseh dokazano učinkovitih ukrepov alkoholne politike.
5)   Slovenska javnost močno podpira že uveljavljene ukrepe kot tudi uvedbo še neizkoriščenih možnosti alkoholne politike.

 

Publikacija je dosegljiva na naslednji povezavi.

 


Dodatno gradivo:


7. Evropska konferenca o alkoholni politiki

 

Ministrstvo za zdravje RS skupaj z Evropsko zvezo za alkoholno politiko (EUROCARE), Svetovno zdravstveno organizacijo, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje ter v sodelovanju s slovenskimi in evropskimi nevladnimi organizacijami 22. in 23. novembra 2016 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani organizira 7. Evropsko konferenco o alkoholni politiki.

Evropske konference o alkoholni politiki potekajo od leta 2004 dalje na vsaki dve leti (Varšava, Helsinki, Barcelona, Bruselj, Stockholm in Bruselj). Njihov glavni namen je zagotavljanje sodelovanja različnih deležnikov (politični odločevalci, strokovnjaki in nevladne organizacije), krepitev kapacitet, izmenjava dobrih praks in pregled stanja in pobud na ravni Evropske Unije za ukrepanje na področju zmanjševanja škodljive rabe alkohola na evropskem, nacionalnem in regionalnem nivoju.

Letošnja konferenca predstavlja priznanje Sloveniji, ki si ob podpori ostalih držav članic prizadeva za ohranitev alkoholne problematike visoko na agendi ukrepanja EU in predstavlja podporo za uresničevanje celovitega pristopa k alkoholni politiki tako na evropski kot nacionalni ravni.

Cilj letošnje konference je izmenjava znanja, dobrih praks in inovativnih pristopov za oblikovanje takšne alkoholne politike, ki bo prispevala k trajnostnemu razvoju in zmanjševanju neenakosti.

Konferenca bo vključevala okroglo mizo na visoki ravni, v kateri bodo sodelovali ministri za zdravje iz držav članic EU. Na konferenci bodo spregovorili visoki predstavniki Evropske Komisije (EK), Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), predstavniki stroke in nevladnih organizacij iz vse Evrope. Na konferenci pričakujemo okoli 400 udeležencev iz vse Evrope.

Več informacij o konferenci in programu najdete na naslednji povezavi.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno