Digitalno trženje

Raziskava: Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji (Izsledki mednarodne raziskave HBSC, 2018)

Digitalno trženje

Raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC - Health Behaviour in School Aged Children) je mednarodna študija, ki je narejena na reprezentativnem vzorcu učencev in dijakov, starih 11, 13 in 15 let. Namen raziskave je longitudinalno spremljanje vedenja v zvezi z zdravjem v šolskem obdobju, ki vsake štiri leta po skupni metodologiji poteka v 43 državah Evrope in Severne Amerike.

Zadnje posodobljeno: 31.01.2021
Objavljeno: 31.01.2021

Slovenija se je v raziskavo vključila v šolskem letu 2001/2002. Raziskavo v Sloveniji izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje, financira pa jo Ministrstvo za zdravje.  V letu 2018 so bila v vprašalnik vključena tudi vprašanja glede uporabe spletnih omrežij in igranja igric.

Navajamo nekaj rezultatov:

UPORABA INTERNETA IN DIGITALNIH TEHNOLOGIJ (spletni oz. online stiki mladostnikov starih 11, 13, 15, 17 let)

 • Več kot polovica (64,3 %) mladostnikov je vsaj enkrat dnevno ali pogosteje v spletnem stiku s svojimi dobrimi prijatelji, manj kot polovica (40,4 %) je v stiku s prijatelji iz širšega kroga, 41,4 % mladostnikov pa z drugimi osebami, npr. starši, brati/sestrami, sošolci, učitelji; približno petina (19, 6 %) mladostnikov pa je dnevno v spletnih stikih s prijatelji, ki so jih spoznali na spletu.
 • Med starostnimi skupinami pri opisanih stikih so pomembne razlike, razen pri online stikih z drugimi osebami, npr. starši, brati/sestrami, sošolci, učitelji.
 • Pri vseh opisanih vrstah online stikov so odstotki višji pri dekletih kot pri fantih, razen pri online stikih s prijatelji, ki so jih spoznali na spletu, kjer pa so odstotki višji pri fantih.

 

POGOVORI PREKO INTERNETA (mladostniki stari 11, 13, 15, 17 let)

 • Približno petina (19,5 %) mladostnikov se o skrivnostih lažje pogovarja preko interneta kot pa v živo.
 • Petina (19,9 %) mladostnikov se o občutkih lažje pogovarja preko interneta kot pa v živo.
 • 17,4 % mladostnikov se o svojih skrbeh lažje pogovarja preko interneta kot pa v živo.
 • 13- in 15-letniki se lažje pogovarjajo preko interneta kot pa v živo o skrivnostih, občutkih in skrbeh.
 • Fantje se o skrivnostih, občutkih in skrbeh lažje pogovarjajo preko spleta kot pa dekleta.

 

PROBLEMATIČNA UPORABA SPLETIH SOCIALNIH MEDIJEV (mladostniki stari 11, 13, 15, 17 let)

 • Malo manj kot desetina (8,3 %) mladostnikov je na lestvici problematične uporabe spletnih socialnih medijev pritrdilno odgovorila na 5 ali več od 9 trditev, kar kaže na prisotnost težav ali znakov problematične uporabe.
 • Odstotek problematične uporabe spletnih socialnih omrežij je višji med dekleti kot fanti in med 15-letniki.

 

IGRANJE VIDEO/RAČUNALNIŠKIH/SPLETNIH IGER IN ZNAKI ZASVOJENOSTI Z NJIMI (11, 13, 15, 17 let)

 • Približno petina (19,1 %) mladostnikov je poročala, da igrajo igre vsak dan ali skoraj vsak dan.
 • Na dan, ko so mladostniki igrali igre, jih je 46,3 % temu namenilo 2–3 ure ali več svojega časa.
 • Desetina (10,2 %) mladostnikov je na lestvici zasvojenosti z igrami odgovorila pritrdilno na 5 ali več trditev, kar kaže prisotnost znakov zasvojenosti.
 • Višji odstotki za dnevno igranje iger, za čas, porabljen za igranje iger in za znake zasvojenosti z igrami so med fanti.
 • Med starostnimi skupinami so pomembne razlike, najvišji deleži skoraj vsakodnevne uporabe in znakov zasvojenosti so med 13-letniki, 17-letniki pa v najvišjem deležu igrajo igre 2–3 ure dnevno.

 

Več o raziskavi najdete v pubikaciji, ki je dostopna na naslednji povezavi.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno