Življenjski slog

Evropski teden športa je priložnost, da izboljšamo svoje gibalne, sedentarne in spalne navade

Življenjski slog

Evropski teden športa, ki ga obeležujemo med 23. in 30. septembrom, se pričenja z Dnevom slovenskega športa. V tem tednu izpostavljamo pomen 24-urnega gibalnega vedenja za zdravje, ki zajema promocijo redne telesne dejavnosti in dobrega spanja ter preprečevanje sedentarnega načina življenja v različnih življenjskih okoljih in obdobjih, saj le-to pripomore k ohranjanju primerne telesne mase in dobre telesne pripravljenosti ter krepi naše zdravje. Pri tem ne pozabite, da šteje cel dan!

Zadnje posodobljeno: 23.09.2023
Objavljeno: 23.09.2023

Aktiven življenjski slog, družina

Z iniciativo Evropskega tedna športa skušamo po vsej Evropski uniji blažiti upad deleža telesno dejavnih, še posebej ranljivih skupin ter šport približati tudi ekonomsko in socialno šibkejšim, zato so vse aktivnosti v tem tednu za uporabnike brezplačne.

Aktiven življenjski slog preprečuje številne kronične bolezni in dejavnike tveganja za njihov nastanek ter pozitivno vpliva tako na telesno kot tudi duševno zdravje posameznika. Za znatne koristi za zdravje je potrebno izvajati 150 do 300 minut zmerno intenzivne aerobne telesne dejavnosti ali 75 do 150 minut visoko intenzivne aerobne telesne dejavnosti oziroma ustrezno kombinacijo telesne dejavnosti obeh intenzivnosti, ki pomembno zmanjšuje ogroženost za nastanek in napredovanje kroničnih bolezni. Za doseganje dodatnih učinkov na zdravje in obvladovanje dejavnikov tveganja (čezmerna telesna masa, visok krvni tlak, povišane maščobe v krvi ipd.) pa je potrebno povečati količino in kakovost telesne dejavnosti, zmanjšati čas sedenja in mirovanja, ki ga običajno preživimo pred zasloni ter si zagotoviti urejen spanec, ki bo kakovosten (neprekinjajoč, dovolj globok, dovolj dolg glede na pripadajoče starostno obdobje).

Vsak dan imamo številne priložnosti za telesno dejavnost (na poti, doma, v službi/šoli, v prostem času), zato jih izkoristimo, ker tako skrajšamo čas sedenja in mirovanja. Redno, kakovostno in ustrezno intenzivno ukvarjanje s športom in športno rekreacijo v vseh življenjskih obdobjih, ki je strukturirano in namensko ter ga običajno izvajamo v svojem prostem času, je pri tem ključno in pripomore k izboljšanju telesne pripravljenosti in dobrega počutja, izboljšanju telesne zgradbe, večji aerobni zmogljivosti in boljši motoriki (npr. večji mišični moči posameznih mišičnih skupin, večji gibljivosti, boljšem ravnotežju, boljšem nadzoru gibanja).

Evropski teden športa je priložnost za spremembe v življenjskem slogu na boljše. Naj šteje cel dan! Če potrebujete pomoč in podporo pri krepitvi telesnega in duševnega zdravja, je  v zdravstvenem domu na razpolago celovit program integrirane preventive kroničnih bolezni Skupaj za zdravje, namenjen izboljšanju zdravja in kakovosti življenja prebivalcev Slovenije. Nacionalni inštitut za javno zdravje bo v tem času v sodelovanju z nekaterimi lokalnimi centri za krepitev zdravja in zdravstveno-vzgojnimi centri v zdravstvenih domovih izvajal različne aktivnosti za promocijo zdravega in aktivnega načina življenja. Priporočamo, da se glede terminov in vsebine konkretnih aktivnosti pozanimate v vašem lokalnem centru za krepitev zdravja ali zdravstveno-vzgojnem centru oziroma v vaši lokalni skupnosti.

Pridružite se Evropskemu tednu športa in skupaj prispevajte k bolj zdravi in uspešnejši družbi. Informacije o brezplačnih aktivnostih so dostopne na spletni strani Evropskega tedna športa.

Aktivnosti za spodbujanje telesne dejavnosti prebivalstva v času Evropskega tedna športa so del Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti Dober tek Slovenija, s katerim želimo izboljšati tako pogoje za telesno dejavnost kot tudi prehranjevalne in gibalne navade prebivalstva od najzgodnejšega otroštva do pozne starosti z namenom preprečevanja debelosti in z njo povezanih kroničnih bolezni.

Evropski teden športa je pobuda Evropske komisije za spodbujanje športa in telesne dejavnosti v Evropi. Slogan kampanje je #BEACTIVE/#BODIAKTIVEN, njen cilj pa je spodbuditi prebivalce Evropske unije k redni telesni dejavnosti. Namen kampanje je tudi povezovanje, združevanje in vključevanje na evropski, nacionalni in lokalni ravni preko športa in telesne dejavnosti.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno