Konoplja

Tveganje za zdravje ob uporabi koloidnega srebra in CBD kapljic za preprečevanje ali zdravljenje okužbe z novim koronavirusom

Konoplja

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) smo bili obveščeni o poskusih trženja koloidnega srebra in CBD kapljic za namen zdravljenja ali preprečevanja okužbe z novim koronavirusom. V nadaljevanju navajamo nekatera dejstva.

Zadnje posodobljeno: 16.03.2020
Objavljeno: 16.03.2020

KAJ JE KOLOIDNO SREBRO?

Koloidno srebro ali nano srebro je srebro v obliki  zelo majhnih (prostemu očesu nevidnih) delcev elementarnega srebra (Ag0) velikosti od 1 do 100 (in več) nm. Lahko so razpršeni v tekočini, naneseni na ali vstavljeni v nek drug material (npr. tekstil, plastiko). Elementarno srebro se delno topi v vodi, zato se v tekočini, ki vsebuje koloidno srebro nahaja mešanica zelo majhnih delcev elementarnega srebra (Ag0) in srebrovih ionov (Ag+).

ALI JE KOLOIDNO SREBRO UČINKOVITO SREDSTVO PROTI MIKROORGANIZMOM?

Srebrove spojine (pretežno v ionski obliki, ne v koloidni oziroma nano obliki) so že dolgo znane po tem, da zavirajo delovanje mikroorganizmov, saj so njihove lastnosti prepoznali že Grki in Rimljani (srebrne posode). Kot antimikrobno sredstvo so jih uporabljali v 19. stoletju, vendar so jih v času po drugi svetovni vojni v celoti zamenjali bolj učinkoviti in manj strupeni antibiotiki. Ionsko srebro (Ag+) namreč na različne načine poškoduje žive celice, kar je tudi osnova njegovega antimikrobnega delovanja. V medicini se trenutno omejeno uporabljajo le še za zdravljenje opeklin. Znani neželeni učinek dolgotrajne izpostavljenosti srebru v vseh oblikah (tudi nanosrebru) je argirija – trajno sivo-modro pobarvanje kože, las ali oči.

ALI JE KOLIDNO SREBRO VARNO ZA UPORABO?

Nanosrebro lahko vstopi v telo z zaužitjem, skozi kožo ali z dihanjem. Nanodelci srebra zaradi majhnosti prečkajo različne bariere tkiv in organov in organizem nima mehanizmov, da bi jih lahko popolnoma izločil. Največ nanodelcev srebra so našli v vranici, jetrih in ledvicah, pa tudi v testisih in možganih. Rezultati različnih toksikoloških študij kažejo na strupenost nakopičenih nanodelcev srebra za jetra, njihov škodljivi vpliv na imunski sistem, ter možno genotoksičnost (strupenost za genetski material).

Posamezniki, ki bi uživali koloidno srebro, bi zato tvegali svoje zdravje, brez da bi to ob tem sploh imeli koristi (ozdravljenje ali preprečevanje okužb z mikroorganizmi). Posledice za zdravje bi se lahko pokazale šele kasneje v življenju.

ALI JE KOLOIDNO SREBRO REGISTRIRANO ZA UPORABO?

V Evropski uniji uporaba koloidnega srebra v prehranskih dopolnilih, v plastičnih materialih v stiku z živili, v igračah in v zdravilih, zaradi pomanjkljive varnosti, kakovosti in učinkovitosti ter nesprejemljivega razmerja med koristjo in tveganjem, NI DOVOLJENA.

KAJ SO CBD KAPLJICE?

Najbolj pogosto se kot CBD kapljice predstavljajo ekstrakti ali izvlečki industrijske konoplje. Te pripravijo tako, da iz sušenih ali svežih delov industrijske konoplje s pomočjo različnih ekstrakcijskih topil iz rastline izločijo nekatere snovi npr. kanabinoide. Vsebnosti kanabinoidov (npr. kanabidiola -CBD, pa tudi tetrahidrokanabinola – THC) v ekstraktih so lahko zelo različne, saj so odvisne od količine kanabinoidov v izvorni rastlini, od tega kje raste rastlina, kateri deli rastline so bili ekstrahirani, s kakšnim topilom je potekal postopek ekstrakcije in kakšni so bili parametri ekstrakcije (čas, temperatura, tlak).

ALI CBD KAPLJICE DELUJEJO NA IMUNSKI SISTEM?

Do sedaj ni bil presojan še noben pozitivni učinek CBD kapljic na delovanje imunskega sistema ali katerakoli druga od zdravstvenih trditev v povezavi z njimi.

ALI SO CBD KAPLJICE VARNE ZA UPORABO?

Ekstrakti s kanabinoidi in izdelki, ki so jim taki ekstrakti dodani, so t.i. nove živilske sestavine oziroma nova živila. To velja tudi za druge rastline, ki vsebujejo kanabinoide. Sintetično pridobljeni kanabinoidi, bi bili, če bi se uporabljali, prav tako nove živilske sestavine. Trenutno presoja varnosti izdelkov s kanabinoidi še ni zaključena, zato ti ne zadostijo pogojem glede varnosti in zato niso legalno na trgu.

ALI SO CBD KAPLJICE REGISTRIRANE KOT ZDRAVILO?

NE. Zakonodaja o zdravilih (9. člen ZZdr-2) tudi določa, da je prepovedano oglaševati in dajati v promet izdelke, kakorkoli predstavljene z lastnostmi za zdravljenje ali preprečevanje bolezni pri ljudeh ali živalih, če po tem zakonu ne veljajo za zdravila. To določilo varuje uporabnike pred zavajanjem in lažnimi obljubami, kajti te lastnosti morajo biti farmakološko in klinično ugotovljene in potrjene v skladu s sodobnimi standardi, ki veljajo za zdravila.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno