Konoplja

Izšla je publikacija Konoplja in mladostniki

Konoplja

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) smo izdali novo publikacijo Konoplja in mladostniki, v kateri so zajeti podatki o razširjenosti uporabe, opisane so posledice uporabe in dejavniki tveganja ter predstavljeni učinkoviti preventivni pristopi.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 25.10.2022
Objavljeno: 25.10.2022

V zadnjih letih opažamo vrsto sprememb, povezanih s konopljo, in sicer na področjih razširjenosti uporabe, trga s konopljo, v dostopnosti in v odnosu do legalizacije. Konoplja je najbolj razširjena prepovedana droga v Sloveniji. Po podatkih zadnje Nacionalne raziskave o tobaku, alkoholu in drugih drogah je razširjenost konoplje med odraslimi prebivalci Slovenije med letoma 2021 in 2018 narasla. Med mladostniki v starosti 15 let sicer ostaja stabilna, med tistimi v starosti 17 let pa beležimo zelo visoko razširjenost. Slovenski mladostniki se po uporabi konoplje uvrščajo nad povprečje vrstnikov iz drugih držav. Ob tem se seveda zastavlja vprašanje zakaj? Kot ugotavljajo strokovnjaki, sta dva izmed ključnih razlogov za razširjenost konoplje v razvitem zahodnem svetu njena dostopnost ter nizko zaznana tveganja v povezavi z njeno uporabo. Kako je s tem v Sloveniji? Podatki kažejo, da je konoplja pri nas precej dostopna, saj je polovica petnajstletnikov in skoraj dve tretjini sedemnajstletnikov v raziskavi HBSC menila, da bi v naslednjih 24 urah do konoplje dostopali lahko ali zelo lahko. Med odraslimi prebivalci jih je v zadnji Nacionalni raziskavi o tobaku, alkoholu in drugih drogah tako menila večina. Poleg tega se med slovenskimi mladostniki opaža prisotnost nizko zaznanih tveganj v povezavi z uporabo konoplje, v zadnji raziskavi ESPAD so na primer v precej manjšem odstotku kot njihovi vrstniki iz drugih držav menili, da je redna uporaba konoplje tvegana.

Precejšnja dostopnost do konoplje je prav gotovo povezana tudi z razmahom gojenja konoplje v posebej prirejenih prostorih, saj kot kažejo podatki policije, je Slovenija samooskrba država s konopljo, ki se goji v posebej prirejenih prostorih, večina te konoplje ostaja v državi, dostopna je tako v urbanem kot ruralnem okolju. Nadalje je tudi na trgu s konopljo poraslo število raznolikih izdelkov, ki se razlikujejo po potentnosti, učinkih in načinih uporabe.

Na področju zakonodaje, ki je ureja konopljo, je Slovenija že uvedla spremembe, s katerimi je uredila uporabo konoplje v medicinske namene. Med prebivalci počasi narašča odstotek tistih, ki so naklonjeni popolni legalizaciji konoplje, pojavljajo pa se tudi različne politične pobude za legalizacijo rekreativne uporabe te prepovedane droge.

Ob tem vse več različnih raziskav opozarja na številne posledice, povezane z uporabo konoplje, še posebej če se uporaba začne v mladostništvu. Uporaba konoplje lahko med drugimi vpliva na razvoj možganov, na slabši akademski uspeh, na pojav različnih težav v duševnem zdravju, na prometne nesreče zaradi vožnje pod vplivom konoplje, na razvoj zasvojenosti itn. Kako torej ukrepati? Eden od možnih odgovorov je okrepiti izvajanje dokazano učinkovitih preventivnih aktivnosti v različnih okoljih in med različnimi ciljnimi skupinami.

Do publikacije dostopate s klikom na spodnji sliko ali preko naslednje povezave.

Mladostniki in konoplja, naslovnica
Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno