Življenjski slog

Na poti do Slovenije brez tobaka 2040 – ob mesecu preprečevanja zasvojenosti

Življenjski slog

Ob obeleževanju meseca preprečevanja zasvojenosti v novembru vam predstavljamo publikacijo, ki govori o dosedanjih dosežkih Slovenije na področju zmanjševanja uporabe tobačnih in povezanih izdelkov ter nadzora nad tobakom, o izzivih, s katerimi se dandanes soočamo na tem področju in ter o predlogih učinkovitih ukrepov za nadaljnje zmanjševanje razširjenosti uporabe tobačnih in povezanih izdelkov.

Zadnje posodobljeno: 03.11.2021
Objavljeno: 03.11.2021

Strategiji za zmanjševanje posledic rabe tobaka 2021-2030 smo si v Sloveniji leta 2019 zastavili cilj, da bo v letu 2040 Slovenija družba brez tobaka. To pomeni, da bo v letu 2040 v Sloveniji manj kot 5 % prebivalcev, starih 15 let in več, uporabljalo tobačne in povezane izdelke. Strategija je trenutno v medsektorski obravnavi, sledi potrditev strategije na vladi. Po potrditvi strategije bodo pripravljeni podrobnejši dvoletni akcijski načrti za izvajanje ukrepov strategije.

Po sprejetju Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov v letu 2017, ki vsebuje številne učinkovite ukrepe nadzora nad tobakom, smo po skoraj dveh desetletjih beležili pomembno znižanje odstotka kadilcev med odraslimi prebivalci Slovenije. Ukrepi zakona so dolgoročno naravnani in bodo polni učinek šele pokazali. Ukrepi, navedeni v strategiji, pa bodo zagotovili nadaljnje zniževanje odstotka kadilcev in uporabnikov povezanih izdelkov do leta 2030, ter tako predstavljajo vmesne korake do cilja, zastavljenega za leto 2040.

Tudi Evropska unija si je v letošnjem letu ob sprejetju Evropskega načrta za boj proti raku zastavila plan Evropa brez tobaka za leto 2040, ko bo manj kot 5 % prebivalcev uporabljalo tobak (v primerjavi z današnjimi 25 %). Za doseganje tega cilja Evropska unija načrtuje  dosledno izvajanje trenutno obstoječega programa nadzora nad tobakom, prenovo direktiv, ki se nanašajo na tobačne izdelke, vključno z direktivo, ki določa trošarine, ter spremembe določb o čezmejnih vnosih tobačnih izdelkov. Morebitne nove ukrepe nadzora nad tobakom, ki jih omenja Evropska komisija, že vključuje tudi slovenska strategija.
Publikacija je v slovenskem jeziku dostopna na naslednji povezavi.

 

Na voljo je tudi v angleškem jeziku na naslednji povezavi.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno