Prehrana

Obvezno označevanje hranilne vrednosti predpakiranih živil je enotno za vse države članice EU

Prehrana

S 13.12.2016 je poleg splošnega dela stopil v veljavo tudi del Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom vezan na obvezno označevanje hranilne vrednosti.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 27.01.2017
Objavljeno: 27.01.2017

Uredba združuje in posodablja dve področji zakonodaje o označevanju živil: splošno označevanje živil in označevanje hranilne vrednosti živil, ki sta ju obravnavali direktivi 2000/13/ES in 90/496/EGS.

Ključne spremembe so predvsem:

 • izboljšana čitljivost informacij (določena minimalna velikost pisave za označitev obveznih informacij),
 • jasno in usklajeno/harmonizirano označevanje alergenov (na primer soja, oreščki, gluten, laktoza) za predpakirana živila (poudarek na velikosti in slogu pisave ter barvi ozadja) na seznamu sestavin,
 • obvezno označevanje alergenov za ne-predpakirana živila, vključno z jedmi v gostinskih obratih,
 • zahteva po določenih informacij o hranilni vrednosti za večino predpakiranih procesiranih živil,
 • obvezno označevanje porekla za sveže meso prašičev, drobnice in perutnine,
 • določene zahteve označevanje za živila, ki se prodajajo preko spleta,
 • seznam inženirskih nanomaterialov, prisotnih v sestavinah,
 • specifične informacije izvora sestavin rastlinskega izvora v rafiniranih oljih in maščobah,
 • okrepljena pravila z namenom preprečitve zavajajočih praks,
 • navedba nadomestne sestavine za ˝imitacijo˝ živil,
 • jasna navedba „sestavljeno, iz koščkov oblikovano meso“ in „sestavljene, iz koščkov oblikovane ribe“.

Uveljavitev omenjene uredbe je dosežek, ki ga s strani javnega zdravja pozdravljamo, saj navedena zakonodaja vključuje poleg splošno pomembnih podatkov tudi obvezne podatke povezane s javnim zdravjem (obvezno označevanje hranilnih vrednosti). Aktivnosti vezane na prehranske informacije potekajo tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v sklopu projekta JANPA (Joint Action on Nutrition and Physical Activity). JANPA je orodje, s katerim Evropska Komisija podpira implementacijo EU Akcijskega načrta za otroško debelost 2014-20. Namen projekta JANPA je prispevati k ustavitvi naraščanja prekomerne telesne teže in debelosti otrok in mladostnikov v državah članicah EU do leta 2020.

Zbiranje prehranskih informacij o živilih in prehrani ter deljenje primerov dobrih praks med državami je glavni namen JANPA delovnega paketa 5 (DP5). V slednjem sodeluje 12 partnerjev iz 9 Evropskih držav, vodi ga francoski ANSES (The French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety).

Slovenija je v okviru JANPA DP5 sodelovala pri splošnem naboru podatkov, Avstrija, Romunija in Francija pa so dodatno izvedle pilotno študijo, v kateri so med sabo primerjale sestave hranilnih snovi v podobnih izdelkih, posebno glede vsebnosti maščob, nasičenih maščob, soli in sladkorja. Pri tem so se omejile predvsem na analizo kosmičev za zajtrk in brezalkoholnih aromatiziranih pijač, saj so to izdelki, ki jih večinoma uživajo otroci, hkrati pa je njihova ponudba pestra.

Sliki 1 in 2 predstavljata primera glavnih rezultatov pilotne študije. Slika 1 predstavlja vsebnost sladkorja v kosmičih za zajtrk glede na tip blagovne znamke, medtem ko Slika 2 predstavlja vsebnost soli. Sol pri izdelkih z nizko vsebnostjo sladkorja prispeva k okusu živila.

Slika 1: Povprečna vrednost sladkorja v kosmičih za zajtrk (Povzeto iz: http://www.janpa.eu/)
Slika 1: Povprečna vrednost sladkorja v kosmičih za zajtrk (Povzeto iz: http://www.janpa.eu/)
Slika 2: Povprečna vrednost soli v kosmičih za zajtrk (Povzeto iz: http://www.janpa.eu/)
Slika 2: Povprečna vrednost soli v kosmičih za zajtrk (Povzeto iz: http://www.janpa.eu/)

Več o sprejeti uredbi si lahko preberete na naslednjih povezavah:

Kratek povzetek JANPA DP5 je dostopen na naslednji povezavi.

Povezava na JANPA spletna stran

Povezava na EU Action Plan on childhood obesity 2014-20 je dosegljiv na naslednji povezavi.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno