Telesna dejavnost

Evropski teden športa je priložnost, da izboljšamo svoje gibalne navade

Telesna dejavnost

Evropski teden športa, ki ga obeležujemo med 23. in 30. septembrom, se pričenja z Dnevom slovenskega športa. Ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje letos izpostavljata pomen hoje kot vsestransko koristne prometne prakse in gibalne aktivnosti, primerne za vsakogar, ki pripomore k ohranjanju primerne telesne mase in krepi naše zdravje. Hoja je primerna za večino ljudi, nič nas ne stane, zanjo načeloma ne potrebujemo posebne športne opreme, izvajamo jo lahko ob vseh letnih časih. Obenem je lahko tudi prijetna družabna aktivnost, ki nas bo sprostila in nam polepšala vsakodnevne poti!

Zadnje posodobljeno: 23.09.2022
Objavljeno: 23.09.2022

Ministrstvo za zdravje bo 28. septembra skupaj s Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez (OKS-ZŠZ) v okviru Evropskega tedna športa organiziralo strokovni posvet Hoja – povezovanje, trajnost in zdravje, na katerega vabi odločevalce in nevladne organizacije, ki lahko pripomorejo k urejanju primernih površin za hojo ter k promociji hoje med različnimi skupinami prebivalstva. Na posvetu  bodo  predstavljene tudi dobre prakse spodbujanja hoje na področju šolstva, turizma, zdravstva, kulture.

Za znatne koristi za zdravje je potrebno izvajati 150 do 300 minut zmerno intenzivne aerobne telesne dejavnosti ali 75 do 150 minut visoko intenzivne aerobne telesne dejavnosti oziroma ustrezno kombinacijo telesne dejavnosti obeh intenzivnosti, ki pomembno zmanjšuje ogroženost za nastanek in napredovanje kroničnih bolezni. Za doseganje dodatnih  učinkov na zdravje in obvladovanje dejavnikov tveganja (čezmerna telesna masa, visok krvni tlak, povišane maščobe v krvi ipd.) pa je potrebno povečati količino in kakovost telesne dejavnosti, zmanjšati čas, preživet pred zasloni in imeti dovolj dolg in kakovosten spanec. Redno, kakovostno in ustrezno intenzivno ukvarjanje s športom v vseh življenjskih obdobjih je pri tem ključno in pripomore k izboljšanju telesne pripravljenosti in dobrega počutja, izboljšanju telesne zgradbe, večji aerobni zmogljivosti in boljši motoriki (npr. večji mišični moči posameznih mišičnih skupin, večji gibljivosti, boljšem ravnotežju, boljšem nadzoru gibanja).

Evropski teden športa je priložnost za spremembe v življenjskem slogu na boljše. Če potrebujete pomoč in podporo pri krepitvi telesnega in duševnega zdravja, je  v zdravstvenem domu na razpolago celovit program integrirane preventive kroničnih bolezni Skupaj za zdravje,  namenjen izboljšanju zdravja in kakovosti življenja prebivalcev Slovenije.  Nacionalni inštitut za javno zdrav je bo v tem času  v sodelovanju z nekaterimi lokalnimi centri za krepitev zdravja in zdravstveno-vzgojnimi centri v zdravstvenih domovih izvajal različne aktivnosti za promocijo zdravega in aktivnega načina življenja. Informacije o aktivnostih so dostopne na spletni strani Evropskega tedna športa.

 

Aktivnosti za spodbujanje telesne dejavnosti prebivalstva v času Evropskega tedna športa so del Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti Dober tek Slovenija, s katerim želimo izboljšati tako pogoje za telesno dejavnost kot tudi prehranjevalne in gibalne navade prebivalstva od najzgodnejšega otroštva do pozne starosti z namenom preprečevanja debelosti in z njo povezanih kroničnih bolezni.

 

Evropski teden športa je pobuda Evropske komisije za spodbujanje športa in telesne dejavnosti v Evropi. Slogan kampanje je #BEACTIVE/#BODIAKTIVEN, njen cilj pa je spodbuditi prebivalce Evropske unije k redni telesni dejavnosti. Namen kampanje je tudi povezovanje, združevanje in vključevanje na evropski, nacionalni in lokalni ravni preko športa in telesne dejavnosti.

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno