Telesna dejavnost

WHO priporočila za telesno dejavnost, sedeč življenjski slog in spanje zdravih otrok do 5. leta starosti

Telesna dejavnost

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je leta 2019 izdala priporočila o telesni dejavnosti, sedečem življenjskem slogu in spanju za zdrave otroke do 5. leta starosti. Uporabna so za starše/skrbnike/svojce ter vzgojitelje in ostale strokovne sodelavce tega področja..

Zadnje posodobljeno: 27.05.2020
Objavljeno: 27.05.2020

Človek je cirkadiano bitje, kar pomeni da večina njegovih funkcij niha v ritmu 24 ur, kar se kaže z nihanjem bioloških funkcij, telesne temperature, koncentracije hormonov in v delovanju organskih sistemov. V normalnem dnevu tako otrok, kot odraslih se izmenjujeta stanje budnosti (z različno intenzivno obliko telesne dejavnosti) in spanja. Poleg primerne dolžine je pomembna tudi kakovost izvajanih dejavnosti (telesnih dejavnosti in počitka). Pri izpolnjevanju priporočil o telesni dejavnosti, se predvsem pri otrocih (aktualno pa je tudi pri vseh ostalih starostnih skupinah prebivalcev) upošteva vzorec celotne dnevne aktivnosti oziroma 24-urno obdobje, saj dan sestavlja celoten seštevek časa za spanje, časa, ki ga otrok preživi sede in časa lahke, zmerne ali intenzivne telesna dejavnost.

Priporočila o telesni dejavnosti, sedečem vedenju in spanju določajo priporočen čas, ki ga je treba porabiti za vsako od teh vedenj, pri čemer se zavedamo, da:

  • kombinirana priporočila ne upoštevajo vsako uro v otrokovem dnevu;
  • je telesna dejavnost pri majhnih otrocih v veliki meri izražena v obliki aktivne igre;
  • je »tiha igra« (igra, ki ni energična in tako tudi ne opredeljena kot telesna dejavnost in se lahko izvaja sede) zelo pomembna za otrokov razvoj in ima lahko različne oblike;
  • je zadosten spanec pomemben za otroke, da lahko izkoristijo priložnosti za zgodnji razvoj.

Največje koristi za zdravje dojenčkov in majhnih otrok bi dosegli ob upoštevanju vseh priporočil za telesno dejavnost, sedeča vedenja in spanje v 24 urnem obdobju. Dodatne koristi za zdravje bi lahko dosegli z zamenjavo sedečih vedenj z zmerno in/ali intenzivno telesno dejavnostjo ob sočasni ohranitvi primerne dolžine spanca.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno