Mediji

Občina zdravja 2023

Mediji

Mestna občina Velenje je prejela naziv Občina zdravja 2023

Na slavnostni podelitvi nagrad Zlati kamen 28. februarja 2023 je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) že četrto leto zapored podelil priznanje Občina zdravja.

Zadnje posodobljeno: 01.03.2023
Objavljeno: 01.03.2023
Odlike letošnje Občine zdravja sta izpostavila vodja Enote za nenalezljive bolezni na območni enoti NIJZ Celje Nuša Konec Juričič, dr. med., spec. in vodja strokovne komisije za izbor Občine zdravja – Radivoje Pribaković Brinovec, dr. med., spec., predstojnik Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja na NIJZ.

V MO Velenje je gospodarski razcvet na področju premogovništva in elektroenergetike povzročil degradacijo območja, kar je zahtevalo učinkovit odziv lokalne in širše skupnosti. Zdravje in okolje sta postali prednostni področji lokalne politike, podjetij, civilne iniciative in društev, ki so v medsebojnem sodelovanju uspeli izpeljati celovito ekološko sanacijo. Zaradi zapiranja premogovniške dejavnosti MO Velenje trenutno vstopa v proces prestrukturiranja iz premogovne v zeleno regijo brez negativnih družbenih posledic in upada gospodarskih aktivnosti.

Trajnostna urbana strategija za Velenje do leta 2023 opredeljuje pet stebrov urbanega razvoja (pametno Velenje, zeleno Velenje, družbeno Velenje, pravičen prehod ter celostni in trajnostni razvoj) in dve horizontalni področji (digitalizacija in odpornost). V občini se zavedajo, da je za blažitev posledic podnebnih sprememb potrebno vlagati v zeleno infrastrukturo in krepiti odpornost z naložbami za obvladovanje okoljskih tveganj. Degradirana zemljišča si prizadevajo v čim večji meri revitalizirati za druge gospodarske dejavnosti. V širšem kontekstu zdravja v občini prepoznavajo pomen ustvarjalnega preživljanja prostega časa za mlade.

Skrb za zdravje občanov se odraža v vključenosti zdravja v krovno občinsko strategijo ter številnih akcijskih načrtih, vezanih na njo. Ob tem so občani aktivno vključeni v pripravo strateških in razvojnih dokumentov, skozi vse leto pa lahko sooblikujejo življenje v občini tudi preko interaktivnega portala Sooblikujmo Velenje. Vsebine o zdravju so med občani in občankami priljubljene, kar na območni enoti NIJZ CELJE ocenjujejo na podlagi pobud, ki jih na strokovnjake s področja javnega zdravja naslovijo lokalni mediji. Redno sodelujejo z lokalno televizijo VTV, za lokalni časopis Naš čas pripravljajo redne rubrike na temo kazalnikov zdravja, ki v občini izstopajo.

MO Velenje sodi med tiste občine, ki širšim vsebinam zdravja namenja enega večjih proračunskih deležev. Vrednosti ključnih kazalnikov zdravja so se v zadnjih letih nenehno izboljševale, med njimi izpostavljamo prekomerno prehranjenost otrok in odraslih, delež kadilcev, visoko tvegano pitje in delež bolezni neposredno povezanih z alkoholom, beležimo izrazit porast odzivnosti v presejalna programa SVIT in DORA. Manj je hospitalizacij zaradi astme pri otrocih in mladostnikih, klopnega meningoencefalitisa ter poškodb v transportnih nezgodah.

V MO Velenje razmišljajo globalno in delujejo lokalno. Skupaj z občani in občankami želijo soustvarjati mesto prihodnosti, ki bo polno življenja in dobre energije, še bolj moderno, z dovolj delovnih mest in stanovanj za vse generacije ter s še boljšimi pogoji za ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa.

Več o postopku izbora Občine zdravja in zmagovalcih iz prejšnjih let lahko preberete tukaj in tukaj. O štirih regijskih zmagovalkah – prejemnicah nagrad Zlati kamen pa preberite tukaj.

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno