Mediji

Pojasnilo NIJZ glede izdanega pozitivnega mnenja za izvedbo prireditve Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij

Mediji

V nadaljevanju objavljamo pojasnilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) glede izdanega pozitivnega mnenja za izvedbo prireditve pod okriljem Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 23.09.2020
Objavljeno: 23.09.2020

Začasni ukrepi in omejitve zbiranja ljudi v Sloveniji v času širjenja novega koronavirusa so določeni z Odlokom o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/20 in 96/20) v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve.

Navedeni odlok dovoljuje zbiranje ljudi do 500 udeležencev (brez nastopajočih) na organiziranih javnih prireditvah in le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu z navodili NIJZ. Organizator mora javno prireditev prijaviti na policiji ali podati vlogo za izdajo dovoljenja na upravni enoti, če tako zahteva Zakon o javnih zbiranjih, ter poleg zakonsko predpisane dokumentacije priložiti pozitivno mnenje NIJZ.

V vlogi za izdajo mnenja NIJZ mora organizator prireditve opredeliti način zagotavljanja spoštovanja Higienskih priporočil za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 za prireditve in dogodke, ki jih je pripravil NIJZ in so dostopna na naslednji povezavi.

NIJZ presoja vloge za izvedbo javnih prireditev z vidika zagotavljanja ukrepov preprečevanja prenosa in širjenja povzročitelja covid-19 med obiskovalci (preprečevanje zbiranja, preprečevanje medosebnih stikov pod 1,5 metra med obiskovalci, preprečevanje križanja poti, zagotavljanje razkužil, sredstev za higieno rok, skrb za čiščenje in razkuževanje površin, s katerimi prihajajo v stik obiskovalci).

Vloge presoja na način, kot so bile podane. Odgovornost za točnost navedb je na strani organizatorja.

Če organizator v vlogi opredeli ustrezno zagotavljanje spoštovanja higienskih ukrepov, se mu izda pozitivno mnenje.

 

Fundacija za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij je kot organizator 11. 9. 2020 na NIJZ oddala Vlogo za pridobitev mnenja o načrtovanem zbiranju za prireditev »Javna dobrodelna prireditev Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij s TV prenosom« dne 21. 9. 2020 v Veliki unionski dvorani Grand Hotela Union Ljubljana.

Organizator je v oddani vlogi zagotovil ustrezno spoštovanje higienskih ukrepov za preprečevanje prenosa in širjenja obolenja covid-19.

NIJZ je 14. 9. 2020 na podlagi pregledane vloge izdal pozitivno mnenje o izvedbi dogodka in v komentarju zapisal naslednje: »V zaprtih prostorih je potrebno pravilno nošenje maske, ki pokriva nosno-ustni predel. Potrebno je zagotoviti prezračevanje zaprtih prostorov v skladu z navodili NIJZ https://nijz.da.enki.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19. Vse navedene ukrepe za preprečevanje prenosa obolenja covid-19 je potrebno dosledno izvajati. Ključnega pomena so: dogodka naj se udeležijo zgolj zdrave osebe, stalno vzdrževanje ustrezne priporočene fizične razdalje med obiskovalci, higiena rok in higiena kašlja, čiščenje in razkuževanje površin, s katerimi prihajajo v stik obiskovalci. Mnenje je izdano glede na trenutno epidemiološko situacijo. Prosimo, spremljajte razmere in morebitne spremembe odlokov.«

NIJZ je organizatorja ob izdaji pozitivnega mnenja za izvedbo javne prireditve med drugim tako izrecno pisno opozoril, da je v zaprtih prostorih potrebno pravilno nošenje mask oziroma druge zaščite nosno-ustnega predela. Prav tako ga je pozval k spremljanju morebitnih sprememb v odlokih Vlade RS.

 

Za izvajanje in upoštevanje ukrepov, navedenih v vlogi, je odgovoren organizator. Ob tem bi na NIJZ želeli poudariti tudi odgovornost vsakega izmed nas. K preprečevanju širjenja covid-19 lahko s tem, da v vseh življenjskih situacijah dosledno izvajamo preventivne higienske ukrepe, prispevamo vsi.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno