Kemijska varnost

O programu Pazi, uporabi varno!

Kemijska varnost

Vsebina programa je ozaveščanje otrok in mladostnikov o nevarnih lastnostih kemikalij in seznanjanje s piktogrami, ki označujejo te nevarne lastnosti. Program vključuje predstavo z naslovom Napo v kraljestvu nevarnih snovi in didaktična gradiva za prepoznavanje nevarnosti.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 26.02.2014
Objavljeno: 26.02.2014

Kemikalije in potencialno strupene snovi ali predmeti, ki vsebujejo strupene in druge nevarne kemikalije, so danes nepogrešljivi v vsakdanjem življenju, vendar njihova uporaba prinaša tudi določena tveganja tako za posameznika kot za širšo družbo. Pri tem so najbolj izpostavljeni predvsem otroci, ki še ne prepoznavajo potencialnih nevarnosti. Ozaveščanje o (ne)varnosti kemikalij na vseh ravneh, zlasti pa v šolski dobi, je zelo pomembno preventivno področje javnega zdravja. Eden izmed najprimernejših načinov za spoznavanje otrok in mladostnikov s piktogrami, ki označujejo nevarne lastnosti kemikalij, je »živa« igra oziroma animacijska predstavitev (»show). Gre za predstavo o Napu v kraljestvu nevarnih snovi, ki je nastala kot avtorsko delo poklicnega dramskega igralca v sodelovanju s strokovnjaki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Predstava je nastala po vzoru risanih filmov Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (Link na: http://www.napofilm.net/sl/napos-films) z istim naslovom. Prednosti predstave so preizkušena sposobnost in izkušnje dramskega igralca in  sprotno prilagajanje posamezni ciljni skupini gledalcev. Vsebina programa vključno s predstavo se nanaša na neposredno komunikacijo o tveganju in nekaterih najpogostejših nevarnostih iz vidika nevarnih kemikalij v našem okolju ter o nujnosti, da se ustavimo, premislimo in nato ukrepamo. Predstava služi kot nazorni prikaz razlike med različnimi oblikami posredne in neposredne nevarnosti ter kako te nevarnosti zmanjšamo ali preprečimo. S predstavo tako prispevamo k boljšemu razumevanju otrok o tem,  kaj pomeni „nevarnost“ in nevarna kemikalija.

Napo nastopa v seriji kratkih skečev o kemikalijah, vključujoč dražilne, vnetljive, jedke, strupene ali nevarne za okolje. Vsakemu skeču sledi kratek odlomek o tem, kako preprečiti nezgodo z varnimi delovnimi praksami. Film je primeren za vse gospodarske dejavnosti in zaposlene na vseh ravneh. Njegov cilj je opozoriti na pomembnost označevanja kemikalij. Uvodnemu eksplozivnemu prizoru sledi šest epizod, ki prikazujejo napačen način dela z resnimi posledicami, nato pa pravilen način z upoštevanjem varnostnih navodil.

 

Izvedbo programa sofinancira MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE iz naslova:SOFINANCIRANJE PROGRAMOV VAROVANJA IN KREPITVE ZDRAVJA ZA LETI 2013 IN 2014, štev. pogodbe C2711-13-708389 (2013).

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno