Kemijska varnost

V občini Zagorje ob Savi ni povečanega tveganja za zdravje otrok zaradi izpostavljenosti arzenu

Kemijska varnost

Leta 2013 smo na podlagi koncentracij arzena v doma pridelanih vrtninah iz občine Zagorje ob Savi ocenili nekoliko povečano tveganje za zdravje malčkov pri dolgotrajni izpostavljenosti arzenu iz prehranskih virov. Da bi preverili to oceno tveganja, ugotovili še druge morebitne vire izpostavljenosti arzenu ter potrebo po nadaljnjih ukrepih za zmanjšanje izpostavljenosti in spremljanju tveganja za zdravje, smo leta 2016 izvedli epidemiološko presečno raziskavo.

Zadnje posodobljeno: 06.04.2017
Objavljeno: 06.04.2017

V raziskavo smo nameravali vključiti 80 otrok starih 3-5 let. V njej smo izpostavljenost arzenu ugotavljali z določanjem arzena v urinu pri otrocih in nismo potrdili povečanega tveganja za zdravje otrok z opazovanih območij. Na NIJZ zato ocenjujemo, da dodatni ukrepi za zmanjševanje tveganja niso potrebni, hkrati pa svetujemo nadaljnje upoštevanje že priporočenih higienskih ukrepov za vzdrževanje ugotovljene nizke izpostavljenosti arzenu.

V raziskavi je sodelovalo 71 otrok, starih od tri do pet let, na željo staršev pa je bilo dodatno vključenih tudi 30 otrok, starih 6–12 let, pretežno bratov in sester vključenih mlajših otrok. »V raziskavo so bili vključeni otroci iz vzhodnega in severnega dela občine, ki sta predvidoma bolj onesnažena z arzenom ter zahodnega in južnega dela občine, ki sta predvidoma manj onesnažena z arzenom. Opredelili smo tudi nekatere druge izide opazovanja: sezono (pomlad, jesen), spol, prehranske vire, značilnosti bivališča in druge možne vire,« je povedala vodja raziskave dr. Lucija Perharič z NIJZ. Spomladi je urin oddalo 45 otrok, starih 3–5 let, in tudi 11 starejših otrok, jeseni pa 69 otrok starih 3–5 let, in 29 otrok starih 6–12 let. Analizo urina za določitev celokupnega arzena so izvedli na Institutu Jožef Stefan , statistika pa je narejena na relativno majhnem vzorcu, saj zaradi slabše odzivnosti nismo dosegli načrtovanega števila 80 vzorcev v posameznem letnem času.

Višje koncentracije pri dečkih in otrocih očetov, ki imajo pri delu možen stik z arzenom

Ugotovili smo, da je koncentracija anorganskega arzena v urinu pri obeh opazovanih starostnih skupinah višja pri dečkih. Razlika je bila jeseni pri dečkih, starih 3–5 let, tudi statistično značilna. Večina otrok (95 odsottkov) je uživala doma ali lokalno pridelane vrtnine in sadje. Pogostost uživanja vrtnin z visokim privzemom arzena, ki ga imata npr. korenje in solata, se ni pomembno razlikovala glede na sezono. Količine zaužite vodovodne vode, zelenjave in krompirja 24 ur pred vzorčenjem urina so bile spomladi in jeseni približno enake. Srednja vrednost anorganskega arzena v urinu je bila višja pri 3–5-letnih otrocih, kjer doma za zalivanje vrta uporabljajo kombinacijo vode iz različnih virov, pijejo vodo iz zasebnega vodovoda ali zasebnega in javnega vodovoda ter v povprečju zaužijejo več riža (obrok iz več kot 40 g surovega riža). Vendar razlike niso statistično značilne.

Vodja raziskave dr. Lucija Perharič z NIJZ je glede rezultatov povedala: »Ugotovili smo, da je koncentracija anorganskega arzena v urinu 3–5 letnih otrok v obeh sezonah višja v primeru zadnje prenove bivališča pred letom 2010, jeseni pa v primeru bivanja otrok v bližini netlakovane ceste, oddaljene od bivališča manj kot 50 metrov, toda razlike niso statistično značilne. Srednja vrednost koncentracije anorganskega arzena v urinu je višja pri 3–5-letnih otrocih, ki se več igrajo s peskom in vrtnarijo ter otrocih, čigar starši se ukvarjajo s hobiji z možno izpostavljenostjo arzenu, vendar razlike niso statistično značilne. Statistično značilno višje koncentracije anorganskega arzena smo ugotovili pri 3–5 letnih otrocih, čigar očetje imajo na delovnem mestu možen stik z arzenom.«

Ugotovitve so spodbudne. Srednje vrednosti koncentracij anorganskega arzena se niso bistveno razlikovale po območjih ter sezonah in so znašale spomladi  2,9–3,8 µg/L, jeseni 3,4–3,8 µg/L, kar je pod mejo, ko bi bilo potrebno spremljanje tveganja in dodatno ukrepanje za zmanjševanje tveganja. Leta 2013 smo namreč izdali priporočila, naj temeljito perejo in olupijo doma pridelano zelenjavo, naj redno odstranjujejo prah v stanovanjih, zapirajo okna, ko se praši s cest ali njiv v času obdelovanja, naj otrok ne izpostavljajo pasivnemu kajenju, upoštevajo navodila za uporabo kemičnih pripravkov, ki bi lahko vsebovala arzen, npr. sredstva za zaščito lesa itd.

Tveganje za raka je manjše kot en dodatni primer raka na 1000 izpostavljenih otrok. Pregled bremena raka je pokazal, da je tveganje otrok iz porečja Kotredeščice in porečja Orehovice in Medije, da bi zboleli za katerokoli obliko raka, primerljivo s povprečnim tveganjem, ki ga ima katerikoli prebivalec občine Zagorje ob Savi.

Celoten dokument z oceno tveganja je dostopen na naslednji povezavi.

Video: Javna predstavitev poročila

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno