Varnost živil

Improvizirana ponudba živil – sejmi in javne prireditve

Varnost živil

Sejem je ena najstarejših oblik organiziranega trga, kjer se srečujeta ponudba in povpraševanje.

Zadnje posodobljeno: 25.08.2022
Objavljeno: 25.08.2022

Javna prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti.

Organizatorji lahko zagotovijo gostinsko ponudbo hrane in pijače v gostinskem obratu, na sejmišču ali v bližini sejma1. Druga možnost je improvizirana ponudba živil v kiosku, na stojnici ali v prireditvenem šotoru (ponudba zunaj gostinskega obrata v premičnih objektih oziroma z objekti, sredstvi ali napravami, ki so prirejene v ta namen). V zadnjem času večina organizatorjev in ponudnikov sejemskih storitev koristi tudi dostavo hrane na sejemski ali prireditveni prostor – t .i. catering.2

Improvizirana ponudba živil predstavlja:

  • ožji izbor toplih oziroma hladnih jedi po naročilu (npr. tradicionalne jedi iz domačega okolja);
  • sprotno pripravljene jedi (npr. topli sendviči, jedi z žara);
  • embalirane jedi;
  • ožji izbor alkoholnih in brezalkoholnih pijač.

Premični objekt improvizirane ponudbe živil (kiosk, prireditveni šotor …)

Lokacija objekta, v katerem se pripravljajo in servirajo živila, mora biti v čistem okolju, da so živila zaščitena pred neposrednim onesnaženjem. V objektu mora biti na voljo tekoča pitna voda. Priprava in porcioniranje hrane se izvajata v improvizirano zaprtem prostoru, v katerega obiskovalci nimajo dostopa. Ponudnik pripravljene hrane lahko že pripravljena živila pripelje iz kuhinje na drugi lokaciji ali pa jih sprotno toplotno obdela na prireditvenem prostoru. Transportirana topla živila moramo vzdrževati na toplem (temperatura shranjevanja nad 63 ºC), živila, ki se postrežejo hladna, pa na hladnem v hladilni vitrini ali hladilniku (temperatura shranjevanja pod 5 ºC). Sprotno toplotno obdelana živila morajo biti pri postrežbi zadostno toplotno obdelana in vroča. 3

Sredstva in naprave, ki so prirejena za improvizirano ponudbo živil (stojnica, mobilna stojnica, prodajni avtomat, pečenje koruze in kostanja)

Na stojnicah in prodajnih avtomatih se porcionirajo že pripravljene jedi ali jedi, ki jih je treba pred uživanjem le toplotno obdelati. Stojnice in prodajni avtomati morajo biti izdelani in nameščeni tako, da se prepreči možnost onesnaženja delovnih ali prodajnih površin, embalaže in pribora, ki se uporablja za prodajo živil in posledično samih živil prek zunanjih onesnaževalcev (okolje, obiskovalci).

Če ima ponudnik živil topla oziroma hladna živila, morajo biti le-ta shranjena na primerni temperaturi, kar se zagotovi z ustreznimi napravami in nadziranjem temperature shranjevanja.Na stojnicah se živila praviloma postreže v originalni embalaži, manjše porcije za takojšnje zaužitje pa v posodi za enkratno uporabo (posoda iz umetnih mas ali kartona, papirja, vsaka mora biti označena s simbolom, ki kaže, da je primerna za živila).

Pri prevzemu naročenih jedi moramo biti pozorni na:

  • higiensko urejenost osebja (umivanje rok, uporaba servirnega pribora …) in snažnost površin (pult mora biti namenjen le izdaji pripravljenih jedi);
  • videz postreženih jedi;
  • čistočo in ustreznost jedilnega pribora in embalaže za živila (posoda za enkratno uporabo);
  • pravilno odstranjevanje odpadkov oziroma ostankov hrane (ločene posode za zbiranje ostankov živil, ločeno od plastike in enkratne embalaže).

Najbolj varna so živila, ki se pravilno toplotno obdelajo tik pred uživanjem (npr. palačinke, meso z žara, koruza, kostanj). Zlasti pri mesu z žara je zelo pomembno, da so živila dobro prepečena tudi v sredini; meso (čevapčiči, pleskavice, piščančja bedra …), ki je v sredini še rožnato, ni zadostno toplotno obdelano in ni varno! Tvegane so tudi sestavljene jedi iz različnih sestavin, npr., namazi, sladice s kremo in mehki sveži siri ali skuta.

Upoštevati je treba tudi vse predpisane ukrepe za preprečevanje okužb s SARS-CoV-2.

1Higienska priporočila za varnost živil za potrošnike – Improvizirana ponudba živil – sejmi in javne prireditve

2 Priporočila za potrošnike – Dostava hrane – catering

3Priporočila za potrošnike – Varna priprava živil – toplotna obdelava živil in pogrevanje

4 Priporočila za potrošnike – Varna priprava živil – Ohlajevanje, shranjevanje ohlajenih živil

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno