Nenalezljive bolezni

NIJZ uspešen v naslavljanju obvladovanja raka v okviru evropskih projektov

Nenalezljive bolezni

Pojavnost vseh bolezni raka se tako v Evropi kot tudi v Sloveniji postopno povečuje in se je v zadnjih dveh desetletjih skoraj podvojila. Zaradi vse večjega javnozdravstvenega bremena te bolezni sta potrebni krepitev znanja in implementacija trajnostnih ukrepov na področju raka. V slovenskem prostoru se s to boleznijo uspešno spopadamo. S sodelovanjem v novih evropskih projektih pa bomo naredili še korak naprej pri naslavljanju obvladovanja raka.

Zadnje posodobljeno: 29.01.2018
Objavljeno: 29.01.2018

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) sodeluje in igra pomembno vlogo pri evropskemu projektu INTENT (angl. Using guidelines and benchmarking to trigger social entrepeneurship solutions towards better patient-centred cancer care in Central Europe), katerega glavni namen je poiskati rešitve za inovativno oskrbo bolnika z rakom. Projekt podpira program Interreg Central Europe, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj. Glavni cilj projekta je vzpostaviti znanje, kompetence in kapaciteto za primerjave in socialno podjetništvo za harmonizacijo in izboljšavo na bolnika usmerjene onkološke oskrbe na prostoru srednje Evrope. Projekt, ki se je začel izvajati v mesecu juliju 2017, bo trajal tri leta in pomembno prispeval k večji povezanosti strokovnjakov in političnih odločevalcev na področju onkološke politike v srednji Evropi ter med Slovenijo in sosednjimi državami.

Po uspešnem vodenju dveh projektov skupnega ukrepanja EPAAC in CANCON, bo NIJZ aktivno prispeval tudi v okviru novega, že tretjega, projekta skupnega ukrepanja iPAAC (angl. Innovative Partnership for Action Against Cancer Joint Action), sofinanciranega s strani Evropske komisije v okviru tretjega zdravstvenega programa 2014-2020. Glavni cilj projekta bo razvoj inovativnih pristopov do napredkov na področju obvladovanje raka. Projekt se bo začel izvajati predvidoma aprila 2018 in bo trajal tri leta.

NIJZ bo tako znova odigral pomembno vlogo na dveh evropskih projektih, ki naslavljata obvladovanje raka in sta osredotočena na implementacijo trajnostnih ukrepov, ki prinašajo pozitivno spremembo za vse državljane in še posebej vse onkološke bolnike. V okviru projekta INTENT bo slovenska ekipa prispevala k pilotnemu preizkusu novo razvitega modela na bolnika osredotočene onkološke oskrbe. V okviru projekta skupnega ukrepanja iPAAC pa bomo v sodelovanju s predstavniki vseh držav članic EU pregledali možne trajnostne ukrepe za inovativne pristope na področju obvladovanja raka. Slovenija bo tako naredila še korak naprej pri obvladovanju raka.


Če se želite povezati z nami na področju obvladovanja raka, nas lahko kontaktirate na elektronski naslov ipaac@nijz.si.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno