Nenalezljive bolezni

Opolnomočenje bolnika kot pomemben element obvladovanja kroničnih bolezni

Nenalezljive bolezni

Bolnik kar 98 % oskrbe lastne bolezni izvaja sam. Tako sta njegovo zdravje in dobrobit v veliki meri rezultat odločitev, ki jih tekom samooskrbe vsakodnevno sprejema.

Zadnje posodobljeno: 04.04.2016
Objavljeno: 04.04.2016

Bolnik ima nadzor nad svojimi vsakodnevnimi odločitvami v zvezi s samooskrbo ter je tako zanje in njihove posledice odgovoren sam. Tako bolnik nadzora ali odgovornosti v zvezi s samooskrbo ne more predati oziroma preložiti na zdravstvene strokovnjake. Tudi če bi jo pa si lahko kadarkoli premisli, torej je nadzor vedno v njegovih rokah.

Zdravstveni strokovnjaki ne morejo nadzirati bolnikove odločitve v zvezi s samooskrbo njegove bolezni ter zato tudi ne morejo biti odgovorni zanjo. So pa odgovorni, da naredijo vse, kar je v njihovi moči, da bolnik sprejema informirane odločitve na področju samooskrbe v skladu z ustreznim razumevanjem samooskrbe in ozaveščenostjo glede tistih aspektov svojega življenja, ki vplivajo na samooskrbo.

Proces, ki posamezniku omogoča večji nadzor nad lastnim življenjem, hkrati pa mu omogoča vplivanje na proces in izide njegovega zdravljenja, imenujemo opolnomočenje. Z opolnomočenjem, ki igra pomembno vlogo pri obvladovanju bolezni, se spreminjajo tradicionalni odnosi med bolnikom in zdravstvenim strokovnjakom, saj oskrba tako ni več usmerjena v “narediti nekaj za bolnika”, ampak v “narediti nekaj skupaj z bolnikom”. Opolnomočeni bolnik zaupa v lastno učinkovitost, se zaveda same sebe, goji medsebojno zaupanje, obvlada veščine reševanja problemov ter je zdravstveno pismena. Opolnomočeni bolniki so ključnega pomena za zdravstvene sisteme, vsi elementi, ki združujejo ta pojem pa pripsevajo k nižanju stroškov zdravstvene oskrbe na dolgi rok. Opolnomočeni bolniki sprejemajo informirane odločitve o njihovem zdravljenju in oskrbi, imajo boljši odnos z zdravstvenimi delavci, upoštevajo navodila za njihovo zdravljenje, so pripravljeni in sposobni prevzeti večjo odgovornost za njihovo oskrbo ter se udeležujejo preventivnih pregledov  ter stremijo k zgodnjemu prepoznavanju bolezni, kar posledično zmanjšuje potrebo po hospitalizacijah in urgentnih pregledih.


 


Sladkorna bolezen je neločljivo povezana z bolnikovim življenjem in skupaj s samooskrbo v veliki meri definira njegov vsakdan. Tako je opolnomočenje sladkornih bolnikov tudi eden od dolgoročnih procesov, ki so osnova uspešnejšega in učinkovitejšega doseganja ciljev Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni (NPOSB). V okviru projekta »Skupaj za zdravje« , ki poteka na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), so bili za potrebe opolnomočanja oseb z velikim tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2 razviti in testirani edukacijski programi ter programi za edukacijo bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2, v katere se poleg diplomiranih medicinskih sester iz Centrov za krepitev zdravje vključujejo tudi edukatorke sekundarnega nivoja, zdravnik in lekarniški farmacevt. Delavnice za opolnomočenje oseb z velikim tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2 in za sladkorne bolnike so bile zelo dobro ocenjene in sprejete s strani bolnikov in izvajalcev. Načrtovana pa sta tudi širjenje in implementacija omenjenih delavnic v okviru Zdravstveno varstvenih centrov in Centrov za krepitev zdravja po vsej Sloveniji.

Na NIJZ smo mnenja, da bodo programi bolniku še prijaznejši, če bodo vanje vključeni tudi posebej usposobljeni bolniki, tako imenovani laični svetovalci. Projekt laičnih svetovalcev je projekt, ki se je pod okriljem Zveze društev diabetikov Slovenije in v sodelovanju s partnerji NPOSB, med katerimi je tudi NIJZ, začel vzpostavljati konec leta 2015. Laično svetovanje in laični svetovalci so nadgradnja organizirane, prostovoljne skrbi za boljše obvladovanje sladkorne bolezni, boljšo samooskrbo bolnikov s sladkorno boleznijo in za povečevanje njihovega opolnomočenja ter dopolnjujejo (ne prevzemajo) vlogo in naloge zdravstvenega sistema. Laični svetovalci so bolniki s sladkorno boleznijo, ki kot organizirani prostovoljci dajejo »laično« (psihosocialno, informativno in praktično) pomoč in oporo slehernemu  bolniku s sladkorno boleznijo, ki tako pomoč išče in potrebuje. Laični svetovalec je oseba, ki se je pripravljena nenehno usposabljati in aktivno sodelovati z zdravstvenim timom, drugimi laičnimi svetovalci in njihovimi koordinatorji.

Evropski forum bolnikov (EPF) v letih 2015 in 2016 izvaja kampanjo, posvečeno opolnomočenju bolnikov. NIJZ je v sodelovanju z EPF pripravil prevod letaka in videa, ki sta nastala v okviru omenjene kampanje.

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno