Nenalezljive bolezni

Raziskava Z zdravjem povezan vedenjski slog 2020

Nenalezljive bolezni

V letošnjem letu Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) izvaja že šesto nacionalno raziskavo Z zdravjem povezan vedenjski slog 2020.

Zadnje posodobljeno: 08.05.2020
Objavljeno: 08.05.2020

K sodelovanju v letošnji raziskavi smo povabili 17.500 prebivalcev Slovenije,  na podlagi verjetnostnega vzorčenja. Čeprav je sodelovanje v anketi prostovoljno, vse prejemnike vabila vljudno prosimo, da odgovorijo na vprašanja, saj je to za uspeh raziskave nadvse pomembno.

Vprašanja v anketi se nanašajo na nekatere vaše navade, ki so povezane z zdravjem. S sodelovanjem boste pomembno prispevali k temu, da bomo v Sloveniji dobili nove podatke o tistih vedenjih in navadah, ki lahko na naše zdravje vplivajo pozitivno ali pa ga ogrožajo. Na osnovi teh podatkov bomo lažje oblikovali programe za izboljšanje zdravja vseh prebivalcev Slovenije. Na podlagi ugotovitev prejšnjih raziskav smo že predlagali uvedbo brezplačnih strokovnih preventivnih zdravstvenih programov za zdrav življenjski slog, ki se jih lahko udeležite  v vašem zdravstvenem domu. Zastavili vam bomo tudi nekaj vprašanj o vašem življenju med epidemijo novega koronavirusa.

Kaj je namen raziskave?

 • Z raziskavo želimo pridobiti nove podatke o tistih vedenjih in navadah, ki lahko na naše zdravje vplivajo pozitivno ali ga ogrožajo.
 • Na osnovi zbranih podatkov bomo lažje oblikovali programe za izboljšanje zdravja vseh prebivalcev Slovenije, podatki pa nam bodo v pomoč tudi pri smiselnem načrtovanju preventivnih zdravstvenih aktivnosti.

Kako ste bili v vzorec izbrani prav vi?

 • V vzorec ste bili izbrani naključno, in sicer kot eden izmed 17.500 prebivalcev Slovenije, ki jih bomo anketirali.
 • V vzorec ste bili izbrani po verjetnostni metodi, zato vas ne moremo nadomestiti z drugo osebo.
 • Vzorec je pripravil Statistični urad RS skladno z Zakonom o državni statistiki.
 • Uspeh raziskave in kakovost zbranih podatkov sta odvisna od vaše pripravljenosti za sodelovanje.

Ali je zagotovljena zaupnost zbranih podatkov?

 • Vsi podatki, zbrani s to raziskavo, bodo popolnoma zaupni in skrbno varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 67/07) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU 2016/679). Uporabljali se bodo izključno v statistične namene (objavljeni bodo le v obliki skupnih, združenih podatkov in ne v obliki individualnih rezultatov) v skladu z Zakonom o državni statistiki Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) in Letnim programom statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 68/2019).
 • NIJZ varovanju osebnih podatkov namenja posebno pozornost in upošteva vso veljavno zakonodajo na tem področju. Objavljeni bodo le skupni rezultati (združeni podatki), podobno kot je prikazano na slikah na naslednjih straneh. Posamezne osebe iz takega prikaza ni mogoče prepoznati.
 • Vsak vprašalnik ima naključno izbrano številko, ki pomeni kodo posameznika. Dostop do povezave med kodo in vašimi podatki ima le nekaj pooblaščenih oseb, ki raziskavo vodijo in so tudi pravno odgovorne za varovanje vaših podatkov. Po zaključku zbiranja podatkov bodo podatki o identiteti vseh sodelujočih uničeni. Vsa morebitna vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko naslovite na vop@nijz.si .

Kdo uporablja rezultate raziskave?

Glavni uporabniki rezultatov raziskave so:

 • Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ),
 • Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije,
 • Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Kje bodo objavljeni izsledki te raziskave?

Izsledke bomo objavili na spletni strani NIJZ (www.nijz.si) in v tiskanih publikacijah.

Ali lahko odgovarjam tudi prek spleta?

 • Da. Na anketo lahko od 11. 5. 2020 dalje odgovarjate tudi prek spleta, in sicer je vprašalnik dostopen na naslovu https://anketa.nijz.si/CINDI
 • Za dostop do ankete potrebujete svoje osebno geslo, ki je navedeno na prvi strani pisma, ki ste ga prejeli po pošti.

Vaše sodelovanje v anketi je zelo pomembno, zato vas prosimo, da na anketo odgovorite s pomočjo spletnega vprašalnika, dostopnega na naslednjem naslovu: https://anketa.nijz.si/CINDI.

Rezultati preteklih raziskav, izvedenih v letih 2001, 2004, 2008, 2012 in 2016, so dostopni na spletni strani https://nijz.da.enki.si

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno