Nenalezljive bolezni

SLADKORNA BOLEZEN – smo pripravljeni na naslednje desetletje?

Nenalezljive bolezni

V Hotelu Union poteka 10. Nacionalna konferenca obvladovanja sladkorne bolezni z naslovom SLADKORNA BOLEZEN - smo pripravljeni na naslednje desetletje? NACIONALNI PLAN ZA OBVLADOVANJE SLADKORNE BOLEZNI 2020–2030 (NPOSB 2020-2030). V letu 2020 se zaključuje NPOSB 2010-2020, ki ga Ministrstvo za zdravje izvaja skupaj s predstavniki vseh strok, NIJZ, ZZZS ter aktivnim vključevanjem podpornikov bolnikov. Predstavljene so aktivnosti do 2020, ki so bile načrtovane v skladu z dvoletnimi akcijskimi načrti in ključni dosežki NPOSB do 2020 s primeri dobrih praks. Navkljub recesiji se je ohranila dobra dostopnost do modernih zdravil in medicinskih pripomočkov. V zadnjem 10-letju je v Sloveniji opaziti pozitivne premike na področju zdravega prehranjevanja in telesne dejavnosti.  

Zadnje posodobljeno: 28.11.2019
Objavljeno: 28.11.2019

Kako v naslednje desetletje?

Vrzeli, ki v letu 2020 še vedno obstajajo, so tudi sistemske narave, zato bo Ministrstvo za zdravje predlagalo Vladi Republike Slovenije v sprejem Nacionalni plan za obvladovanje sladkorne bolezni 2020-2030. To bo ponovno strategija razvoja za to obdobje, ki bo povezovala  vse ključne partnerje v zdravstvu in tudi zunaj njega. Sedanje stanje označujejo znatne razlike v zdravju med posameznimi področji v Sloveniji in  takšno stanje opozarja na večje zdravstvene potrebe teh populacij, potrebe po javnozdravstvenih ukrepih za izboljšanje dejavnikov življenjskega sloga in dejavnikov na strani zdravstvenega sistema v posameznih okoljih, kot tudi po ukrepih izven zdravstva in v povezavi z determinantami, ki so ključne gonilne sile za razlike oziroma neenakosti v zdravju. Zdravstvena oskrba oseb s sladkorno boleznijo je pogosto zahtevna in vključuje mnogo profilov. Rezultat tega je lahko razdrobljena zdravstvena oskrba, ki je kakovostna le, če je usklajena in tudi povezana, pri čemer so okoliščine v posameznih območjih Slovenije zelo različne. Razen razlik v dostopnosti do oskrbe na primarni ravni obstajajo tudi ogromne razlike v preskrbljenosti z diabetološkimi timi, kar povzroča pomembne razlike v dostopnosti do oskrbe na ravni specialistične diabetološke dejavnosti.

Znan. sod. dr. Jelka Zaletel, dr. med. spec. poudari: »Potreben je vseživljenjski pristop, s katerim se opolnomoči posameznike v vseh življenjskih obdobjih ter oblikuje pogoje, ki bodo vsem omogočali zdravo prehranjevanje in redno telesno dejavnost; zdravstvena oskrba mora biti sicer usklajena (koordinirana), vendar tudi povezana (integrirana); zdravstvo ni edini in pogosto ne ključni partner za zagotavljanje dobrega zdravja, zato so potrebne skupne aktivnosti različnih sektorjev, s horizontalnimi in vertikalnim povezovanjem in usklajevanjem za doseganje maksimalnih sinergij«. In doda: »Vlaganje v zdravje je vložek za razvoj družbe«.

Izjava predsednika Zveze društev diabetikov Slovenije, Roberta Grattona: »Menimo, da je vlaganje v programe za preventivo, opolnomočenje oseb s sladkorno boleznijo in ozaveščanje javnosti o sladkorni bolezni zelo pomembno za odložitev in preprečitev zapletov, ki lahko nastanejo, kot posledica nepoznavanja in nepravilnega vodenja sladkorne bolezni. Zaradi dejstev, da sladkorna bolezen v svetu in tudi pri nas narašča, se bo Zveza društev diabetikov Slovenije s svojimi društvi zavzemala tudi v bodoče, da so osebe s sladkorno boleznijo dobro educirane, opolnomočene in imajo možnost dostopa do najnovejših pristopov zdravljenja in novih medicinskih pripomočkov, ki so že na voljo v svetu. V Zvezi društev diabetikov Slovenije verjamemo, da bomo s podporo Ministrstva za zdravje v naslednjih desetih letih močen sogovornik in pomoč Ministrstvu pri ozaveščanju javnosti o prepoznavi znakov sladkorne bolezni in opozarjanju na zdrav način življenja ter opolnomočenju oseb s sladkorno boleznijo.«


Zloženka Izhodišča za obvladovanje sladkorne bolezni do leta 2030 je dosegljiva na naslednji povezavi.

Podrobnejše informacije o NACIONALNEM PLANU ZA OBVLADOVANJE SLADKORNE BOLEZNI so dosegljive na naslednji povezavi. 

Tonske izjave:


Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno