NIJZ

Javni poziv za izbor zunanjih izvajalcev v okviru projekta »Integracija geriatrične oskrbe starejših«

NIJZ

Nacionalni inštitut za javno zdravje v vlogi upravičenca za izvajanje operacije »Integracija geriatrične oskrbe starejših« na podlagi Sklepa o imenovanju izvajalca za izvajanje projekta »Integracija geriatrične oskrbe starejših« objavlja Javni poziv za izbor zunanjih izvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi projekta »Integracija geriatrične oskrbe starejših«.

Zadnje posodobljeno: 04.04.2023
Objavljeno: 04.04.2023

S pozivom želi Nacionalni inštitut za javno zdravje oblikovati bazo zunanjih strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi projekta »Integracija geriatrične oskrbe starejših«. V projektu sodelujejo strokovnjaki iz NIJZ. Ker NIJZ ne zaposluje vseh potrebnih strokovnjakov za izvedbo projekta, je cilj poziva vzpostavitev baze zunanjih strokovnjakov. Iz baze zunanjih strokovnjakov bo NIJZ vabil strokovnjake k izvajanju posameznih projektnih aktivnosti.

NIJZ bo glede na potrebo po strokovnem znanju iz baze vpisanih strokovnjakov izbral strokovnjake za izvedbo specifične naloge. Prednost pri izbiri za izvedbo posamezne naloge bodo imeli strokovnjaki z večjimi kompetencami. Strokovnjaki, ki bodo vabljeni k sodelovanju, bodo za izvedbo aktivnosti z NIJZ podpisali pogodbo. Pogoji in vrednost pogodbe bodo oblikovani glede na obseg in vrsto naloge. Strokovnjak ima pravico zavrniti izvedbo naloge. Zavrnitev ne vpliva na nadaljnje sodelovanje z NIJZ.

Projekt »Integracija geriatrične oskrbe starejših« bo implementiral ukrepe, ki z upoštevanjem demografskih sprememb prispevajo k zagotavljanju kakovostne zdravstvene oskrbe, podaljšanju zdravih let življenja, vplival pa bo tudi na dolgoročno finančno vzdržnost sistema. S predvidenimi izvedenimi delovnimi nalogami v okviru projekta se bo prispevalo k optimizaciji zdravstvene oskrbe starejših, nadgradnji in krepitvi kompetenc zaposlenih v zdravstvenem in socialnem sektorju, povezovanju zdravstva in socialnega varstva z namenom čim daljšega bivanja starejših v domačem okolju kot to predvideva Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025 »Skupaj za družbo zdravja«. Poleg krepitve kompetenc strokovnjakov na različnih področjih bo z implementacijo aktivnosti opolnomočili tudi starejše same kot tudi njihove neformalne oskrbovalce oziroma laično javnost, saj bodo vsebine z uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij dostopne brez finančnih in časovnih omejitev.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno