NIJZ

Sprejete spremembe in dopolnitve Statuta NIJZ

NIJZ

Danes, v sredo, 10. maja 2023, je potekala 8. redna seja Sveta javnega zavoda Nacionalni inštitut za javno zdravje (Sveta NIJZ), na kateri je Svet NIJZ sprejel spremembe in dopolnitve Statuta Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Zadnje posodobljeno: 10.05.2023
Objavljeno: 10.05.2023

Na 8. redni seje Sveta javnega zavoda Nacionalni inštitut za javno zdravje (Sveta NIJZ), je Svet NIJZ sprejel spremembe in dopolnitve Statuta Nacionalnega inštituta za javno zdravje v skladu s Sklepom Vlade Republike Slovenje o spremembah Sklepa o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje št. 00704-130/2023/2, sprejetim na 42. redni seji Vlade Republike Slovenije, dne 23. marca 2023, in objavljenim v Uradnem listu RS, št. 35/2023, dne 27. 3. 2023.

Statut je bil spremenjen v 12. členu, ki določa pristojnosti in naloge generalnega direktorja z določitvijo višine zneska sprejema odločitev s področja investicij in drugih pravnih poslov in z določitvijo zneska sprejema odločitev s soglasjem sveta zavoda ter s spremembo 23. člena, z navedbami nazivov delovnih mest delavcev s posebnimi pooblastili, ki jih imenuje generalni direktor zavoda in dodanim 24. členom, ki določa pogoje za imenovanje, pristojnosti in odgovornosti delavcev s posebnimi pooblastili. Spremenjen je bil tudi 31. člen z navedbami aktov, ki jih sprejema Svet NIJZ.

Ostali členi ostanejo nespremenjeni.

Spremembe in dopolnitve so bile sprejete, ko je zanjo glasovala večina članov Sveta NIJZ, veljati pa bodo začele po soglasju ustanovitelja – Vlade Republike Slovenije in po objavi na internem elektronskem mediju Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno