Območna enota Kranj

»Varen voznik je trezen voznik« – preventivna akcija Otroci za varnost v prometu

Območna enota Kranj

Alkohol je v Sloveniji spremljevalec mnogih osebnih in družbenih dogodkov ter praznovanj. Tudi martinovo je čas, ki je povezan s proizvodnjo in pitjem alkoholnih pijač. S preventivno akcijo »Otroci za varnost v prometu«, ki jo pripravljamo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) v sodelovanju z regijskimi osnovnimi šolami in policijskimi postajami, želimo ozaveščati, da je varen udeleženec v prometu le trezen udeleženec.

Zadnje posodobljeno: 15.11.2022
Objavljeno: 15.11.2022

Ob prazničnih dnevih, še posebej v času martinovanja, tveganje za prometne nezgode, ki se zgodijo pod vplivom alkohola, naraste, zato je zelo pomembno, da splošno javnost ozaveščamo o vplivu alkohola, še posebej v prometu. Že majhne količine popitega alkohola lahko vplivajo na zmanjšanje posameznikovih sposobnosti, ki se poslabšujejo s povečevanjem stopnje alkoholiziranosti. Tudi, če oseba pri sebi ne zazna, se znižajo zmožnosti vidnega in zaznavnega presojanja, pravilnega odločanja, gibalne usklajenosti, zmanjša se samokritičnost…. Zato je pomembno, da v družbi vzpostavimo ničelno toleranco do alkohola, tako med vozniki kot tudi med kolesarji, pešci in drugimi udeleženci v prometu.

V okviru meseca preprečevanja zasvojenosti, ki ga obeležujemo v novembru, je pomembno, da naslovimo tudi vpliv alkohola na posameznika in družbo. Pitje alkohola ali uporaba drugih psihoaktivnih snovi vplivajo tudi na povečanje nesreč na delovnem mestu, nasilje v družini, impulzivno vedenje in vrsto telesnih, duševnih in čustvenih težav.

 

»Vozniki, otroci vam sporočajo: Trezna vožnja je tvoja odgovornost.«

Učenci nižjih razredov osnovnih šol sodelujejo z ustvarjanjem izdelkov na temo vloge alkohola in varne udeležbe v prometu, o kateri se pogovarjajo s svojimi mentorji – učitelji. Ob martinovem se izvede ulični del akcije, ko policisti ustavljajo voznike, izmerijo količino alkohola v izdihanem zraku in če je ta 0,0 ‰, k vozniku ob spremstvu policista, pristopi učenec in izroči izdelek s sporočilom ter brošuro Alkohol? Starši lahko vplivamo!, in mu zaželeli srečno vožnjo.

Letos je v natečaju sodelovalo 5 osnovnih šol in podružnic na Gorenjskem, kjer je pod mentorstvom 18 pedagoških delavcev ustvarjalo preko 300 otrok. Izbrane prejete izdelke smo strnili v spodnji kolaž s sporočilom voznikom.

S tovrstno preventivno akcijo vsako leto spodbujamo k varni udeležbi v prometu brez psihoaktivnih snovi in sporočamo, da lahko vsak prispeva svoj del –  z izbiro in odločitvijo, ki naj bo varna tako za posameznika kot za celotno družbo in tako skupaj poskrbimo za varnost vseh udeležencev v prometu.

 

Več o vplivu alkohola na zdravje najdete na povezavah:

https://www.sopa.si/

http://www.infomosa.si/

https://nijz.da.enki.si/sl/podrocja-dela/moj-zivljenjski-slog/alkohol

 

Naša akcija je del širše nacionalne akcije. Več o njej lahko preberete na naslednji povezavi.


Judita Mušič, univ. dipl. psih.,

koordinatorka akcije

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno