Območna enota Maribor

Regijska obeležitev svetovnega dneva duševnega zdravja

Območna enota Maribor

Na mariborski območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje smo 11. 10. 2023 organizirali spletno strokovno srečanje z naslovom “Skupaj s starši do duševnega zdravja otrok in mladostnikov”.

Zadnje posodobljeno: 27.10.2023
Objavljeno: 27.10.2023

Posebno pozornost smo namenili strokovni edukaciji staršev o vzgoji otrok (t. i. vzgoja ali šola za starše), z namenom zmanjševanja oziroma omejevanja trenda povečevanja stisk med mladimi. Pri tem so nam različni predavatelji predstavili svoje strokovne izkušnje pri delu s starši oziroma njihovimi otroki. Dogodka se je udeležilo 300 strokovnih delavcev iz šolstva, socialnega-varstva, zdravstva in nevladnih organizacij v Podravju.

Uvodoma je vodja Enote za nenalezljive bolezni na NIJZ – OE Maribor, Christos Oikonomidis, dr. dent. med., specialist javnega zdravja, pozdravil vse udeležence ter predstavil stanje na področju duševnega zdravja v Podravju. Pri tem je izpostavil, da je duševno zdravje v otroštvu in adolescenci pomemben napovedni dejavnik duševnega zdravja v odrasli dobi, saj se približno polovica duševnih motenj, ki jih diagnosticirajo kadarkoli tekom življenja, začenja še pred 14. letom starosti, medtem ko se jih 75% začenja pred 24. letom starosti.

Sledilo je predavanje Marka Juhanta, specialnega pedagoga za motnje vedenja in osebnosti, ki je v 43-letni karieri veliko delal s starši in v različnih strokovnih vlogah pomagal pri reševanju mnogih vzgojnih problemov. V svojem predavanju je povedal, da je vzgoja otrok izredno naporno delo, ki od staršev zahteva veliko časa, truda in pozornosti. Pri tem je na praktičnih primerih predstavil različne vzgojne izzive ter načine, kako se soočati z njimi.

V nadaljevanju sta Smilja Filipič, univ. dipl. soc. del., in Sanja Kolarič Čoh, mag. psih., predstavili programe treningov starševstva Neverjetna leta, ki ga izvajata v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov Maribor. Povedali sta, da je program sestavljen iz serije podprogramov, pri čemer sami izvajata le program za starše (predšolskih otrok), starih 3-8 let, medtem ko na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor izvajajo še program za starše (šolskih) otrok do 12 let, ter program za krepitev vzgojnih veščin vzgojiteljev in učiteljev.

Sledilo je predavanje dr. Katje Košir, izredne profesorice na Oddelku za psihologijo na Filozofski fakulteti v Mariboru, ki deluje na področju socialnih odnosov v šoli ter si prizadeva prenašati znanstvena spoznanja v prakso. Prav tako dela kot supervizorka in svetovalka v e-svetovalnici za mlade To sem jaz. V predavanju je opozorila, da je medvrstniško nasilje skupinski pojav, zaradi česar ima šola pomembno in pogosto ključno vzgojno moč pri preprečevanju le-tega. Pri tem je dolžnost pedagoških delavcev, da učence že zgodaj učijo o sprejemljivih načinih izražanja negativnih čustev ter krepijo konstruktivno vlogo opazovalcev ob pojavu nasilja. To pomeni, da se morajo učitelji v razredu veliko pogovarjati, o tem, kaj lahko učenci naredijo, ko so priča različnim oblikam nasilja in kakšna je razlika med tožarjenjem in poročanjem.

V zadnjem delu srečanja je socialna delavka Majda Marinšek, univ. dipl. soc. del., predstavila program Šolo za razvezane starše, ki ga izvaja v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor. Povedala je, da je ločitev v svojem bistvu izguba, ki ogrozi integriteto in občutek varnosti posameznih članov družine, zato starši pogosto potrebujejo podporo in pomoč pri preoblikovanju odnosov in pri prilagajanju na novo življenje.

Udeleženci so bili zelo zadovoljni z izvedbo srečanja, hkrati pa so povedali, da so se jim predstavljene vsebine zdele zanimive, poučne in uporabne za njihovo delo.

Celotno srečanje si lahko ogledate tudi sami na povezavi Youtube kanala NIJZ.

 

Pripravila: Sanja Tkalec, OE Maribor

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno