Območna enota Ravne na Koroškem

22.–28. oktober 2023: Mednarodni teden preprečevanja zastrupitev s svincem

Območna enota Ravne na Koroškem

V tednu med 22. in 28. oktobrom 2023 se odvija 11. mednarodni teden preprečevanja zastrupitev s svincem pod sloganom »Odpravimo zastrupljanje s svincem v otroštvu«. Namen tedna je opomniti deležnike, od vlad, društev, zdravstvenih organizacij do slehernega posameznika, na nesprejemljiva tveganja izpostavljenosti svincu in potrebo po ukrepanju za zaščito zdravja otrok. Kampanja temelji na uspehu pri prepovedi uporabe svinca v bencinu ter doseženem napredku pri omejevanju uporabe svinca v barvah. Na Območni enoti NIJZ Ravne na Koroškem bomo v okviru obeležitve staršem iz petih poplavljenih občin na Koroškem ponudili možnost testiranja svinca v krvi tri leta starih otrok že v letošnjem novembru.

Zadnje posodobljeno: 25.10.2023
Objavljeno: 25.10.2023

Na spletni strani https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2023 Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) ponuja materiale v zvezi z izpostavljenostjo svincu, informacijami o njegovih škodljivih vplivih na zdravje in načinih kako izpostavljenost zmanjšati. Materiali so v različnih jezikih in cilj je doseči tem več ljudi, ki bi lahko pripomogli pri varovanju zdravja najbolj občutljive populacije, torej mlajših otrok. V tisočletjih najrazličnejše uporabe smo svinec močno razširili v našem bivalnem okolju in nadaljnja uporaba v današnjem času pogosto ni potrebna oz. ni niti opravičljiva.

Program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini

V letu 2022 se je zaključil 15-letni Program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini, v katerem smo spremljali obremenjenost otrok iz Mežiške doline s svincem. Glede na to, da smo v programu izvedli tri prevalenčne študije (leto 2008, 2013 in 2018), smo se odločili študijo ponoviti tudi letos. Na odvzem vzorcev krvi smo povabili triletnike iz Mežiške doline, iz zgornjega dela pa še otroke med 1. in 6. letom ter devetletnike. Rezultati študije so pokazali, da so letošnje povprečne vrednosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline najnižje do sedaj. So pa bile ugotovljene, v primerjavi z lanskim letom, nekoliko višje vrednosti pri triletnih otrocih, torej skupini, ki jo spremljamo vsako leto. Prostora za izboljšave je še precej, zato smo tudi predlagali, da se aktivnosti za zmanjšanje izpostavljenosti svincu na tem območju nadaljujejo.

Na spletni strani www.sanacija-svinec.si najdete različna informativna gradiva z informacijami o škodljivih vplivih svinca na zdravje in nasveti, kako zmanjšati izpostavljenost svincu iz okolja, da se ti škodljivi vplivi izrazijo v čim manjši meri.

Aktivnosti po poplavah

V začetku avgusta so Koroško prizadele obsežne poplave, ki so marsikaj spremenile. V okolici reke Meže so ostale različne naplavine in kaj kmalu so preiskave potrdile, da je material močno obremenjen z nekaterimi potencialno toksičnimi elementi, v največji meri s svincem.

Po usklajevanjih na državni in lokalni ravni smo se dogovorili, da lahko zaskrbljenim staršem na območju petih poplavljenih občin (Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd) možnost testiranja svinca v krvi tri leta starih otrok ponudimo že v letošnjem novembru.

Staršem kandidatov za odvzem smo že poslali vabila in jih vabimo, da se nanje odzovejo. Podali pa smo tudi predlog, da se aktivnosti za zmanjšanje izpostavljenosti svincu v prihodnjih letih izvajajo v vseh petih prizadetih občinah.

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno