Območna enota Ravne na Koroškem

Ob mednarodnem dnevu starejših akcija “Pokloni čas, polepšaj dan”

Območna enota Ravne na Koroškem

Vseslovenska akcija »Pokloni čas, polepšaj dan« bo tudi na Koroškem intenzivneje potekala med 29. septembrom in 1. oktobrom 2023, ko praznujemo mednarodni dan starejših. V okviru pobude se želimo približati predvsem tistim starejšim, ki so osamljeni, živijo oddaljeni od storitev, ki jih zanje ponujajo medgeneracijski centri in druga društva, ali pa zaradi določenih omejitev ne morejo do različnih centrov dogajanja.

Zadnje posodobljeno: 29.09.2023
Objavljeno: 29.09.2023

K akciji »Pokloni čas, polepšaj dan« smo povabili lokalne partnerje in v želji, da bi v številnih aktivnostih sodelovale različne generacije. Vrtci, šole so se odzvale z raznolikimi aktivnostmi, risali so risbice, pisali misli, posvetila, verze. Lokalni vrtci / šole, ki imajo v kraju dom starejših občanov se z njimi povezujejo tudi čez leto, nekateri v sklopu interesnih dejavnosti, prostovoljstva ali medgeneracijskega druženja. Izvajajo skupne bralne urice, petje pesmic, delavnice izdelovanja darilc, risanje ali samo druženje, kar starejšim zelo veliko pomeni. Na podoben način se bodo družili tudi v teh dneh.

 

 

Akcijo »Pokloni čas, polepšaj dan« podpirajo mreža Zdravih šol in Zdravje v vrtcu, Zdrava mesta ter patronažno varstvo. Podpirajo jo tudi številni drugi partnerji in podporniki: Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za solidarno prihodnost, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Javna agencija za knjigo RS, Mestna knjižnica Kranj, Andragoški center Slovenije, Slovenska sekcija IBBY, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Združenje splošnih knjižnic, Zveza društev upokojencev Slovenije in drugi. V nekaterih občinah so pristopili tudi prostovoljci v sklopu programa »prostofer« ter razveselili starejše z otroško risbico. Sodelujejo tudi službe patronažnega varstva, ki bodo ob obisku na domu osebi poklonile risbico, misel ali majhno pozornost.  Letošnja obeležitev mednarodnega dneva starejših Združenih narodov je osredotočena na temo »Izpolnjevanje obljub Splošne deklaracije človekovih pravic za starejše osebe: med generacijami« (originalno: “Fulfilling the Promises of the Universal Declaration of Human Rights for Older Persons: Across Generations”).

Generalna skupščina Združenih narodov je pred petinsedemdesetimi leti sprejela Splošno deklaracijo o človekovih pravicah. Napisali so ga predstavniki z vsega sveta z različnimi pravnimi, kulturnimi in jezikovnimi ozadji in je prvi dokument, ki artikulira temeljne človekove pravice, ki naj bi bile univerzalno zaščitene. Kot priznanje za ta mejnik in pogled v prihodnost, ki izpolnjuje obljubo, da bo zagotovila, da bodo vsi ljudje, vključno z vsemi starejšimi, v celoti uživali svoje človekove pravice in temeljne svoboščine.

Več na: https://nijz.da.enki.si/dogodki/vseslovenska-akcija-pokloni-cas-polepsaj-dan/         

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno