Klasifikacije in šifranti

MKB-10-AM, verzija 11

Klasifikacije in šifranti

Enajsta verzija avstralske modifikacije desete revizije mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10-AM, verzija 11).

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 19.05.2023
Objavljeno: 19.05.2023

V Sloveniji se bo za kodiranje bolezni do konca leta 2022 uporabljala posodobljena šesta verzija avstralske modifikacije desete revizije Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10-AM, verzija 6).

Pred tem se je do konca leta 2012 uporabljala 2. izdaja Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10, 2. izdaja), ki pa ni zadostovala potrebam spremljanja bolnišničnih obravnav, kjer so bile za razvrščanje bolnišničnih obravnav v skupine primerljivih primerov potrebne petmestne kode diagnoz, saj so imele kode diagnoz MKB-10 (2. izdaja) samo štiri mesta.

Posodobljena šesta verzija avstralske modifikacije desete revizije Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10-AM, verzija 6) je prej veljavno 2. izdajo MKB-10 na več mestih razširila s petmestno kodo diagnoze, v določenih poglavjih bolezni pa uvedla nove kode tudi na višjih mestih klasifikacije (3. in 4. mestne kode diagnoz), nekatere kode diagnoz pa ukinila.


1. januarjem 2023 je v veljavo stopila enajsta verzija avstralske modifikacije desete revizije mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10-AM, verzija 11).

Šifrant bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov (verzija 11) je strukturiran zapis kod in nazivov skupin iz preglednega seznama klasifikacije na petih hierarhičnih ravneh in vsebuje samo aktivne kode diagnoz. Namenjen je vgradnji v različne vrste programske opreme za zajem in poročanje podatkov.

Avstralska modifikacija mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (verzija 11), v določenih poglavjih uvaja nove 5. mestne kode, v nekaterih poglavjih uvaja kode tudi na višjih mestih klasifikacije (3. in 4. mestne kode diagnoz), nekatere kode diagnoz ukinja ali pa spreminja njihove nazive. Spremembe na ravni posameznih diagnoz so objavljene v seznamu razlik med verzijo 6 in verzijo 11.

Podroben seznam sprememb (v angleščini), vključno z revizijami drobnega besedila med posameznimi verzijami pa je objavljen na spletni strani Neodvisnega organa za oblikovanje cen v zdravstvu in pri oskrbi starejših (angl. Independent Health and Aged Care Pricing Authority, IHACPA). Strokovni pregled novih kod in vstavljenega drobnega besedila so izvedli strokovnjaki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, Onkološkega inštituta, Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana in NIJZ.

Priloge:


Razlike med MKB-10-AM (verzija 6) in MKB-10-AM (verzija 11):

 


Standardi kodiranja (STKOD)

Dokument Standardi kodiranja – avstralska različica 11 in slovenske dopolnitve (zadnja sprememba 6.4. 2023) predstavlja izvleček iz e-knjige AUSTRALIAN CODING STANDARDS FOR ICD-10-AM AND ACHI in se uporablja kot navodilo za kodiranje diagnoz ter postopkov in posegov. Dokument je dopolnjen tudi s slovenskimi dopolnitvami navodil za kodiranje, ki so jih pripravili na ZZZS. Podroben seznam sprememb med verzijami standardov (v angleščini) je objavljen na spletni strani Neodvisnega organa za oblikovanje cen v zdravstvu in pri oskrbi starejših (angl. Independent Health and Aged Care Pricing Authority, IHACPA).


Uporabne povezave

Izobraževanje za koderje – gradiva

Dodatne kode za kronična stanja – prevajalna tabela (v angleščini)

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno