Podatki

Nove objave na NIJZ podatkovnem portalu

Podatki

ZDRAVA LETA ŽIVLJENJA; Dečki rojeni v letu 2018 lahko pričakujejo 56,3 let, deklice rojene v enakem obdobju pa 54,6 let življenja brez večjih oviranosti. ZDRAVJE V OBČINI: V letu 2020 so dodani trije novi kazalniki

Zadnje posodobljeno: 29.05.2020
Objavljeno: 29.05.2020

ZDRAVA LETA ŽIVLJENJA

Strukturni kazalnik Zdrava leta življenja opazuje omejitve posameznika pri običajnih aktivnosti in predstavlja pričakovano trajanje življenja brez oviranosti. Kazalnik podaja odgovor na vprašanje ali se podaljševanje življenjske dobe preživi v dobrem ali slabem zdravju.

V primerjavi z dečki (moškimi), je pričakovati, da bodo deklice (ženske), rojene v letu 2018, živele dlje (imele daljšo pričakovano trajanje življenja), vendar s krajšim obdobjem brez oviranosti (s krajšimi zdravimi leti življenja).  Pričakovano trajanje življenja je za ženske v povprečju daljše za 5,9 let, obdobje brez oviranosti pa krajše za 1,7 leta, v primerjavi z moškimi.

 

Slika 1: Zdrava leta življenja in pričakovano trajanje življenja ob rojstvu, Slovenija, leto 2018

Vir: EUROSTAT in NIJZ

V primerjavi z evropskimi državami se pričakovano trajanje življenja ob rojstvu v Sloveniji bistveno ne razlikuje od povprečja držav EU. Večje razlike se kažejo v letih življenja brez oviranosti. Povprečen Slovenec lahko pričakuje, da bo živel podobno dolgo časa kot povprečen Evropejec, vendar s krajšim obdobjem brez oviranosti oziroma dobrega zdravja.

Slika2: Zdrava leta življenja in Pričakovano trajanje življenja v letu 2018, Slovenija in države EU

Vir: Eurostat in NIJZ

Podrobnejše podatke in informacije lahko najdete na NIJZ Podatkovnem portalu.


ZDRAVJE V OBČINI – Kaj kažejo novi podatki o našem zdravju?

Na NIJZ podatkovnem portalu objavljamo kazalnike zdravja po slovenskih občinah, ki nastajajo v sklopu Zdravja v občini. V letu 2020 so dodani trije novi kazalniki, ki prikazujejo samoporočani delež uporabnikov konoplje, nove primere malignega melanoma in delež žensk, ki so opravile presejalni test v programu DORA.

Slika: Delež uporabnikov konoplje (marihuana, hašiš) kadarkoli v življenju, Slovenija, 2018
Vir: NIJZ

Podrobnejše podatke, definicije, publikacije in kartografske prikaze najdete na spletni strani obcine.nijz.si, podatke in pripadajoča metodološka pojasnila pa tudi na NIJZ Podatkovnem portalu.

DEFINICIJE:

  • Kazalnik Zdrava leta življenja se osredotoča na kakovost življenja oziroma na življenje preživeto v dobrem zdravstvenem stanju (brez oviranosti / invalidnosti). Kazalnik zdrava leta življenja ob rojstvu meri število let, za katera lahko oseba ob rojstvu pričakuje preživetje brez oviranosti pri običajnih aktivnostih.
  • Pričakovano trajanje življenja, ob rojstvu predstavlja povprečno število let življenja, ki ga novorojeni otrok lahko pričakuje, in sicer ob predpostavki, da bo od leta opazovanja dalje umrljivost po starosti ostala nespremenjena.  Podrobnejše informacije lahko najdete v dokumentu Metodološka pojasnila.
  • Zdravje v občini predstavlja vir informacij o ključnih kazalnikih zdravja v slovenskem prostoru. Podrobnejša metodološka pojasnila kazalnikov lahko najdete na: http://obcine.nijz.si/Dokumenti/pdf/Definicije/Definicije%20kazalnikov.pdf
Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno