Zdrava mesta

Zdrava mesta

Zdrava mesta so dolgoročen mednarodni program, ki deluje že več kot tri desetletja in je zaživel leta 1988 pod okriljem Regionalnega urada Svetovne zdravstvene organizacije (v nadaljevanju SZO) za Evropo

Ne spreglejte

Ime programa:
Zdrava mesta

Ciljna skupina:
Občine oziroma lokalne skupnosti

Opis programa:
Program »Zdrava mesta« je dolgoročen mednarodni program Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki ima v lokalnih okoljih enkratno in neponovljivo vlogo. Pospešuje novosti in spremembe v lokalni zdravstveni politiki, zagovarja nove pristope k družbenemu zdravju.

Program, ki je z leti prešel v gibanje si prizadeva, da bi vsako mesto oz. občina vodila zdravo javno politiko. Slednja se izraža v večji skrbi za zdravje, v izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalcev, v varovanju mestnega okolja, predvsem pa v upoštevanju predlogov meščanov za boljše življenje v mestu. Raziskujejo učinkovite poti, ki bi privedle načela in cilje evropske strategije »Zdravje za vse«, strategije trajnostnega razvoja Združenih narodov 2030, Kobenhagenskega konsenza, Belfaške listine, v prakso v lokalnih okoljih.

Program Zdravih mest SZO je nastal v letu 1988 zaradi problematike v zdravstveni in socialni oskrbi prebivalstva in je prišel v Slovenijo že leta 1989.

Zdravje prebivalcev se rojeva v varnem in čistem okolju, v pravici do dela, na varnem delovnem mestu, v toplem domu, v prijaznem bivalnem okolju, med prijatelji in ne v nezdravem okolju, v slabih delovnih in bivalnih razmerah, v brezposelnosti, v revščini, v konfliktnih odnosih, v stresnih situacijah in osamljenosti.

Program izhaja iz načela, da zdravstveno osveščeni prebivalci in širša družbena skupnost prevzemajo večjo odgovornost za izboljšanje lastnega zdravja in kakovosti življenja nasploh.

Namen programa:
Vsako mesto oziroma občina naj vodi zdravo javno politiko, kar se kaže v večji skrbi za zdravje, v izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalcev, v varovanju mestnega okolja, predvsem pa v upoštevanju predlogov prebivalcev za boljše življenje v mestu.

Cilji programa:

  • nenehno spodbujanje zdravja in blagostanja vseh prebivalcev ter zmanjševanje neenakosti na področju zdravja,
  • delovanje na regionalni, nacionalni in globalni ravni,
  • izvajanje strateških prednostnih nalog SZO.

Zdravo mesto

Glasnik slovenske mreže zdravih mest, številka. 4, oktober 2022

Zdravo mesto

Glasnik slovenske mreže zdravih mest, številka. 3, avgust 2022

Zdravo mesto

Glasnik slovenske mreže zdravih mest, številka. 2, december 2021

Zdravo mesto

Glasnik slovenske mreže zdravih mest, številka. 1, februar 2021

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno