Publikacija

Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v regiji Celje v letu 2020

Spremljanje pojavljanja, razširjenosti in epidemioloških značilnosti nalezljivih bolezni (NB), ki so po Zakonu o NB obvezne za prijavo, so ena izmed pomembnih nalog območnih enot Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Spremljanje vključuje:

  • spremljanje gibanja nalezljivih bolezni (sistematično zbiranje in analiziranje podatkov o prijavljenih nalezljivih boleznih in o smrtih zaradi nalezljivih bolezni),
  • epidemiološko raziskovanje in razreševanje izbruhov (terensko poizvedovanje in izdelava poročil v primeru vsakega izbruha ali suma na izbruh ter pri nekaterih vrstah nalezljivih bolezni),
  • zdravstveni nadzor nad klicenosci,
  • spremljanje in izvajanje nadzora nad opravljanjem zdravstvenih pregledov oseb, ki so pod zdravstvenim nadzorom,
  • organizacijo in nadzor nad preventivnim cepljenjem po imunizacijskem programu,
  • antirabično dejavnost,
  • vzgojno-izobraževalno dejavnost.
Na Celjskem je bilo v letu 2020 prijavljenih 23515 primerov nalezljivih bolezni (Tabeli 1, 2). V teh podatkih niso upoštevani primeri AIDS-a, spolno prenosljivih bolezni, tuberkuloze, akutnih respiratornih okužb, pljučnic (MKB-10: J12, J14-18), posameznih primerov akutnih gastroenterokolitisov in dermatofitoz, kjer povzročitelj ni opredeljen. Na podlagi Uredbe o varstvu podatkov, ki ga ureja evropska zakonodaja in v Sloveniji ni več obvezna, smo v letu 2018 prenehali zbirati prijave določenih nalezljivih bolezni, saj niso opredeljene v Zakonu o nalezljivih bolezni in Pravilniku o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje. Letna stopnja obolevnosti vseh nalezljivih bolezni je v letu 2020 znašala 776.3/10 000 prebivalcev in je bila višja kot v letu 2019 (156.1/10 000) in višja od petletnega povprečja (325.4/10 000). Najvišjo stopnjo obolevnosti smo v letu 2020 zabeležili v upravni enoti Šentjur (983.4/10 000), najnižjo pa v upravni enoti Laško (647.9/10 000). V naši regiji smo v letu 2020 registrirali 58 večjih izbruhov nalezljivih bolezni, v katerih je obolelo 15227 oseb. Število obolelih v izbruhih je bilo večje kot leta 2019, ko je v 11 izbruhih obolelo 221 oseb. V letu 2020 je bilo zaradi nalezljivih bolezni hospitaliziranih 23.1 % bolnikov. Stopnja hospitalizacije je bila nekoliko manjša kot v letu 2019 (23.6 %). Zaradi gripe je bilo v letu 2020 hospitaliziranih 287 oseb, kar je več kot leta 2019, ko je bilo hospitaliziranih 280 oseb. Prikazani podatki se nanašajo na nalezljive bolezni (3413), brez upoštevanja covid-19.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno