Publikacija

Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji v letu 2018

V letu 2018 je bilo prijavljenih 71 izbruhov nalezljivih bolezni, kar je približno enako kot v predhodnem letu. Med prijavljenimi izbruhi je bilo največ izbruhov črevesnih nalezljivih bolezni in zoonoz, sledili so izbruhi respiratornih nalezljivih bolezni ter drugi izbruhi (ošpice, garje, bolezni rok in nog). Po podatkih mreže EARS-Net (angl. European Antimicrobial Resistance Surveillance Network) se število okužb z invazivnimi bakterijami v Sloveniji nenehno povečuje, v zadnjih letih se je najbolj povečalo število okužb z bakterijo Escherichia coli. Med večkratno odpornimi bakterijami, ki z vidika zdravljenja, preprečevanja okužb in obvladovanja širjenja okužb predstavljajo največje breme, je skrb zbujajoče počasno a vztrajno večanje števila okužb z E. coli z encimi ESBL. Po drugi strani pa je Slovenija dosegla velik napredek: v zadnjih letih se je statistično značilno zmanjšal delež odpornih in večkratno odpornih invazivnih izolatov pri bakterijah K. pneumoniae in Acinetobacter spp., delež proti makrolidom odpornih pnevmokokov in proti vankomicinu odpornih Enterococcus faecium (angl. vancomycin resistant enterococci, VRE).

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno