Publikacija

Epidemiološko spremljanje povzročiteljev nalezljivih bolezni v odpadnih vodah v Sloveniji v letu 2022

K vzpostavitvi epidemiološkega spremljanja povzročiteljev nalezljivih bolezni v odpadnih vodah v Sloveniji smo pristopili spomladi 2022. Prvi povzročitelj nalezljive bolezni, ki smo ga vključili v vzpostaviljeno spremljanje, je bil SARS-CoV-2. Spremljanje deluje na principu kvantitativne analize izločene ribonukleinske kisline (RNK) virusa v odpadnih vodah, ki se stekajo v komunalne čistilne naprave (KČN). Na podlagi analiz obremenitev odpadne vode z izločenim RNK virusa lahko pridobimo informacije o razširjenosti virusa v opazovani populaciji, ki jo predstavljajo vsi priključeni na posamezno KČN, neodvisno od tega, ali imajo izražene bolezenske znake, lahko tudi le blago izražene ali pa so brez bolezenskih znakov. V poročilu so prikazani podatki o ocenjenem številu okuženih oseb s SARS-CoV-2 na 100.000 prebivalcev in delež mutacij genoma SARS-CoV-2 na dan odvzema vzorca odpadne vode na vtoku vseh 16 sodelujočih KČN.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno