Publikacija

Letno poročilo o okužbah s HIV 2019

V letu 2019 je bila pri 34 osebah postavljena diagnoza okužbe s HIV (1,6/100.000 prebivalcev), pri treh manj kot v letu 2018 in manj kot kadarkoli po letu 2010. Največje število novih diagnoz okužbe s HIV je bilo med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi (MSM), 20, kar je devet manj kot v letu 2018. V letu 2019 smo zabeležili 15 poznih diagnoz okužbe s HIV (<350 celic CD4/mm3), manj kot kadarkoli v zadnjih desetih letih. Sedem poznih diagnoz okužb s HIV je bilo med MSM, tudi manj kot kadarkoli v zadnjih desetih letih in dvakrat manj kot v letu 2018. Relativno nizko število novih diagnoz okužbe s HIV med MSM in znižanje števila poznih diagnoz je bilo predvidoma posledica uspehov kombinirane preventive, predvsem dostopnosti testiranja in spremenjene kulture testiranja med MSM ter takojšnjega zdravljenja po diagnozi okužbe. Zgodnje zdravljenje je uspešnejše, izboljša kakovost in pričakovano trajanje življenja ter preprečuje prenos okužbe s HIV. Pri vseh sedmih bolnikih, ki so bili diagnosticirani z aidsom v letu 2019, je bila tudi okužba s HIV prepoznana v istem letu. Poleg teh 34 primerov novih diagnoz okužbe s HIV je bilo v letu 2019 prijavljenih še enajst primerov okužbe s HIV pri osebah, ki so se leta 2019 začele zdraviti v Sloveniji in jim je bila diagnoza okužbe s HIV postavljena že pred letom 2019, desetim osebam v tujini in eni osebi v Sloveniji. V letu 2019 so zaradi različnih vzrokov umrle tri osebe z okužbo s HIV, nobena zaradi aidsa. Po ocenah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) naj bi konec leta 2019 v Sloveniji živelo nekaj manj kot 1.000 oseb s HIV, od katerih naj bi približno ena petina ne vedela, da je okužena s HIV. Po podatkih o prijavljenih primerih novih diagnoz okužbe s HIV NIJZ naj bi konec leta 2019 v Sloveniji živelo 704 oseb s prepoznano okužbo s HIV. Med njimi je, po podatkih KIBVS, 649 (92 odstotkov) oseb prejemalo protiretrovirusna zdravila in med slednjimi je 626 oseb (96 odstotkov) imelo virusno breme <40 kopij/mL plazme. Med 23 osebami, ki še niso imele tako nizkega virusnega bremena, so bile tudi osebe, pri katerih je bilo zdravljenje uvedeno šele nedavno. Tako večina oseb, ki živi s HIV v Sloveniji, zaradi uspešnega zdravljenja ne more okužiti drugih.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno