Publikacija

Uporaba tobaka, alkohola in prepovedanih drog med prebivalci Slovenije ter neenakosti in kombinacije te uporabe

V publikaciji želimo bralcu podrobneje predstaviti razširjenost uporabe tobaka, alkohola in prepovedanih drog med prebivalci Slovenije in izpostaviti skupine s povečanim tveganjem za uporabo omenjenih psihoaktivnih snovi. Publikacija je razdeljena na tri dele. V prvem delu podrobneje prikazujemo razširjenost uporabe tobaka, alkohola in prepovedanih drog med prebivalci Slovenije, starimi 15–64 let, ter še posebej v mlajši starostni skupini (15–24 let pri tobaku in alkoholu ter 15–34 let pri prepovedanih drogah). V drugem delu prikazujemo socialno-ekonomske neenakosti med uporabniki tobaka, alkohola in konoplje. V tretjem delu prikazujemo razširjenost uporabe kombinacij tobaka, alkohola in konoplje med prebivalci Slovenije, starimi 15–64 let. Izpostavljamo skupine z večjim tveganjem za uporabo psihoaktivnih snovi, kar je ena od temeljnih osnov za razvoj učinkovitih politik in programov, za njihovo implementacijo in vrednotenje njihovih učinkov. Publikacije je namenjena vsem, ki želijo podrobnejši vpogled v področje rabe tobaka, alkohola in prepovedanih drog, predvsem konoplje, ter jih zanimajo skupine z večjim tveganjem za uporabo omenjenih psihoaktivnih snovi. Ključni povzetki monografije pa so namenjeni tudi vsem, ki v različnih resorjih tako na ravni države kot na ravni lokalne skupnosti (so)ustvarjajo politike in programe na področju zmanjševanja uporabe psihoaktivnih snovi in lahko pripomorejo, da bo škoda zaradi uporabe teh snovi čim manjša.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno