Publikacija

Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju HBSC 2010

Neenakosti v zdravju mladostnikov v monografiji razumemo kot sistematične, nepravične in preprečljive razlike v zdravju ali vedenjih, povezanih z zdravjem, med določenimi skupinami mladostnikov z različnim socialno-ekonomskim položajem. Neenakosti v zdravju, ki jih lahko preprečimo in zmanjšamo, so prepoznane kot pomembna tema tako nacionalno kot mednarodno. Lotevamo se jih lahko na različne načine: da preučujemo in izboljšujemo zdravje najbolj ranljivih skupin, da preučujemo in zmanjšujemo razkorak med najrevnejšimi in najbogatejšimi ali da preučujemo in zmanjšujemo gradient v vsej populaciji.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno