Publikacija

Delovanje ob nenadnih dogodkih

V današnjem času se spopadamo s porajajočimi se nalezljivimi boleznimi, katerih incidenca narašča ali pa predstavlja tveganje za porast bolezni v prihodnje. To so nove bolezni, ki jih povzročajo na novo odkriti mikroorganizmi (SARS, MERS), nove nalezljive bolezni, ki nastanejo zaradi spremembe že znanih mikroorganizmov (pandemska influenca A (H1N1) 2009), znane nalezljive bolezni, ki se širijo na nova zemljepisna območja (virus zahodnega Nila, Ebola) in že znane bolezni, ki postanejo ponovno problem zaradi odpornosti na zdravila ali prenehanja izvajanja javnozdravstvenih ukrepov (ošpice). Posebno področje predstavlja namerno oziroma nenamerno širjenje bioloških agensov (antraks, koze...) pa tudi okoljska tveganja zaradi onesnažene pitne vode in hrane, ekstremnih vremenskih razmer, neustreznih higienskih pogojev ip. Na osnovi dobrega sistema spremljanja pojavnosti nalezljivih bolezni doma in po svetu, ustrezne ocene tveganja in učinkovitega odzivanja je mogoče s preventivnimi ukrepi preprečiti večje pojavljanje nalezljivih bolezni.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno