Publikacija

Zdravstveni statistični letopis 2019

1. Osnovni demografski in ekonomski podatki Osnovni demografski podatki Pričakovano trajanje življenja, zdrava leta življenja Socialno - ekonomski kazalniki


2. Zdravstveno stanje prebivalstva 2.1 Umrljivost 2.2 Porodi in rojstva 2.3 Fetalne smrti  2.4 Obolevnost Bolezni obtočil (Bolezni srca in ožilja) Rak Nalezljive bolezni Sladkorna bolezen    2.5 Poškodbe Poškodbe pri delu Transportne nezgode 2.6 Bolniška odsotnost
3. Determinante zdravja – dejavniki tveganja 3.1 Prehranjevanje 3.2 Čezmerna hranjenost in debelost 3.3 Telesna dejavnost 3.4 Raba alkohola 3.5 Kajenje tobaka 3.6 Uporaba prepovedanih drog  3.7 Okolje Monitoring pitne vode Onesnaženost zraka - ozon Onesnaženost zraka - delci PM10 in delci PM2.5 Onesnaženost zraka - cvetni prah
4. Preventivni programi    4.1 Precepljenost prebivalstva 4.2 Presejalni programi Svit Zora Dora 4.3 Vzgoja za zdravje
5. Zdravstveno varstvo na primarni ravni - zdravstvene storitve 5.1 Zdravstveno varstvo vseh populacijskih skupin 5.2 Patronažno zdravstveno varstvo 5.3 Zobozdravstvo
6. Zdravstveno varstvo na sekundarni in terciarni ravni – zdravstvene storitve 6.1 Specialistična ambulantna dejavnost 6.2 Bolnišnične obravnave 6.3 Obravnave na rehabilitaciji 6.4 Sterilizacije 6.5 Transfuzijska dejavnost
7. Ambulantno predpisana zdravila
8. Viri v zdravstvu (organizacijski, kadrovski in drugi viri)
9. Izdatki in viri financiranja zdravstvenega sistema
STATISTIČNA ZNAMENJA, KRAJŠAVE IN MERSKE ENOTE GRADIVO SO PRIPRAVILI KOLOFON

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno