Prepovedane droge

26. junij 2021 – Mednarodni dan boja proti zlorabi drog in nezakonitemu trgovanju z drogami »Seznani se z dejstvi – rešuj življenja!«

Prepovedane droge

Slogan letošnjega mednarodnega dneva boja proti zlorabi drog in nezakonitemu trgovanju z drogami se glasi »Seznani se z dejstvi – rešuj življenja!«, s čimer želi Organizacija združenih narodov opozoriti, kako pomembno je poznavanje točnih podatkov in resničnih dejstev o razširjenosti uporabe drog, o tveganjih, povezanih z uporabo drog, o kvalitetni preventivi, ki temelji na znanstvenih dokazih, o zdravljenju in obravnavi uporabnikov drog. Točni podatki in resnična dejstva so ključni za sprejemanje učinkovitih ukrepov in politik.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 24.06.2021
Objavljeno: 24.06.2021

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) redno spremlja področje prepovedanih drog, saj vsako leto zbira vrsto različnih podatkov in informacij, ki jih objavi v Nacionalnem poročilu o stanju na področju drog. Kot kažejo podatki zadnjega poročila, število zastrupitev in smrti, povezanih s prepovedanimi drogami v splošnem narašča. Konoplja je tista droga, s katero je povezanih največ zastrupitev, heroin in kokain pa drogi, s katerimi je povezanih največ smrti zaradi drog. Podatki kažejo tudi, da v zdravljenje uporabniki vstopajo predvsem zaradi težav z opioidi, kokainom in konopljo. Kot je poudarila Mateja Jandl z NIJZ, imamo v Sloveniji dobro razvito mrežo programov zdravljenja, nizko in visoko pražnih programov, v katere lahko vstopajo posamezniki, ki potrebujejo različne oblike pomoči zaradi težav z uporabo drog.  Razveseljivo je tudi, da narašča število kakovostnih preventivnih programov, ki temeljijo na znanstvenih dokazih.

NIJZ spremlja tudi razširjenost uporabe prepovedanih drog z različnimi raziskavami, ki jih izvaja med splošnim prebivalstvom, med mladostniki, med uporabniki drog in tudi med zaporniki. Kot je povedala Andreja Drev z NIJZ,  podatki zadnje nacionalne raziskave o razširjenosti uporabe drog med splošnim prebivalstvom kažejo, da je vsak peti prebivalec Slovenije v starosti 15-64 let že kdaj v življenju uporabil katero izmed prepovedanih drog. Konoplja je še vedno najbolj razširjena prepovedana droga med prebivalci Slovenije, sledijo ekstazi, kokain, amfetamin, LSD in drugi halucinogeni ter heroin. Primerjava podatkov iz prve in druge nacionalne raziskave o uporabi drog pa kaže, da se je med letoma 2012 in 2018 zvišal odstotek prebivalcev, ki so že kdaj v življenju uporabili katero izmed prepovedanih  drog.

Ada Hočevar Grom z NIJZ je opozorila na problem zlorabe zdravil; po podatkih zadnje nacionalne raziskave  o uporabi drog med splošnim prebivalstvom je namreč 2 % prebivalcev vsaj enkrat v zadnjih 12 mesecih uporabilo psihoaktivna zdravila v nemedicinske namene.  »V najvišjem odstotku so prebivalci neustrezno uporabili močna protibolečinska zdravila in pomirjevala. Bolečina je bila najpogostejši razlog, zaradi katerega so prebivalci Slovenije zlorabili zdravila, sledita nespečnost in obvladovanje stresa. Zdravila, ki so jih prebivalci zlorabili, pa so v največji meri dobili na recept pri svojem zdravniku,” je še povedala Ada Hočevar Grom. Večjo pozornost je zato treba nameniti tako predpisovanju zdravil s psihoaktivnimi učinki kot tudi boljšemu informiranju ljudi o pomembnosti jemanja zdravil na način, kot je bil predpisan.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno