Prepovedane droge

64. zasedanje Komisije OZN za droge

Prepovedane droge

16. aprila 2021 je na Dunaju potekalo 64. zasedanje Komisije OZN za droge (UN Commission on Narcotic Drugs – CND). Zasedanje je letos zaradi pandemije COVID-19 potekalo v hibridni obliki v živo na Dunaju in prek spleta. Sodelovali so udeleženci iz več kot 130 držav članic, 17 medvladnih organizacij, 76 nevladnih organizacij in Združenih narodov.

Zadnje posodobljeno: 05.05.2021
Objavljeno: 05.05.2021

Ob robu 64. zasedanja Komisije OZN za droge je bilo organiziranih več kot 100 spletnih stranskih dogodkov. Stranski dogodki zagotavljajo platformo za nekatere ključne vpoglede in izmenjavo mnenj, tako s teoretične kot tudi s praktične perspektive s področja prepovedanih drog.

Slovenija je s podporo Mednarodnega združenja Lions klub, Inštituta za raziskave in razvoj »Utrip« in Oddelka za preventivo, zdravljenje in rehabilitacijo UNODC, sodelovala na stranskem dogodku z naslovom: „Socialno in čustveno učenje kot sistemski preventivni pristop, ne zgolj intervencija“ („Social and emotional learning as a systemic prevention approach, not merely an intervention“).

V imenu Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je Vesna Pucelj, nacionalna koordinatorica za vzgojo za zdravje za otroke in mladostnike, v sodelovanju z dr. Zalko Drglinin Mojco Bevc, predstavila izvajanje vzgoje za zdravje za otroke in mladostnike v okviru preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, nekatere programe, namenjene promociji duševnega zdravja družine na samem začetku, podpori bolj ranljivim nosečnicam in družinam z dojenčki, na ravni sodelovanja s šolskim sektorjem pa mrežo Zdravih šol.

NIJZ koordinira program vzgoje za zdravje za vse otroke in mladostnike (vključno z nosečnicami) na primarni ravni zdravstvenega varstva. Program se v predšolskem in šolskem obdobju izvaja v okviru rednih sistematičnih pregledov otrok in mladostnikov, v šolskem/vrtčevskem prostoru in v lokalni skupnosti. S programom zajamemo vse ključne ciljne skupine, kot so nosečnice, bodoči starši, predšolski otroci in njihovi starši, šolarji, pedagoški delavci. V vzgojo za zdravje so vključene vse pomembnejše zdravstveno-vzgojne vsebine, kot so zdrava prehrana, gibanje, preprečevanje zasvojenosti in drugih tveganih vedenj, vzgoja za zdravo spolnost, preprečevanje rakavih obolenj, preprečevanje nalezljivih bolezni, odraščanje, pozitivna samopodoba, medosebni odnosi ipd. Vsebine se spiralno nadgrajujejo glede na starost otrok oz. mladostnikov. Zdravstveni domovi sodelujejo z večino vrtcev, osnovnih in srednjih šol v Sloveniji. Vsako leto tako izvajalci s svojimi dejavnostmi pokrijejo skoraj 95 % vseh oddelkov osnovnih šol. Izvajalci vzgoje za zdravje pa sodelujejo tudi z mladostniki, ki zaradi različnih razlogov ne zaključijo šolanja, so pa vključeni v Projektno učenje za mlajše odrasle. Tudi z njimi so izvajalci izvedli vrsto delavnic, najpogosteje s področja duševnega zdravja, gibanja in prehrane ter zasvojenosti.

V okviru primarnega zdravstvenega varstva (v okviru preventivnega programa) je organiziran program Priprava na porod in starševstvo v obliki sedmih dvournih srečanj, vabljena sta nosečnica in bodoči oče. Bodoče starše informirajo in omogočajo pridobivanje novih spretnosti glede skrbi za lastno in otrokovo zdravje v nosečnosti in po porodu, o poteku obporodnega obdobja ter o negi dojenčka, sodelovanju z njim in o odnosih v družini.

Na primarno raven zdravstvenega varstva se uvaja program Svetovanja o dojenju s telefonskim in osebnim svetovanjem, namenjen materam, ki se srečujejo s težavami z laktacijo in dojenjem. Narava težav zahteva pravočasne, strokovne in dostopne nasvete in podporo.

Začel se je razvoj intenzivnega programa podpore ranljivim nosečnicam in družinam z dojenčki, ki se srečujejo s številnimi izzivi, za krepitev dobrega sodelovanja z otrokom, kratkoročno in dolgoročno telesno in duševno zdravje ter kakovostno življenje in za preprečevanje transgeneracijskega prenosa travm. Program se bo izvajal na domu v obliki podpore strokovnjakov družini v njenem najzgodnejšem obdobju z ustreznim dopolnjevanjem z zdravstvenimi, socialnimi in drugimi storitvami glede na specifično problematiko.

Poleg sodelovanja zdravstvenih delavcev s šolami pa v Sloveniji uspešno deluje Slovenska mreža zdravih šol (SMZŠ). SMZŠ deluje s podporo Ministrstva za zdravje in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport že od leta 1993 in je ena prvih članic Evropske mreže zdravih šol. SMZŠ med seboj povezuje blizu 400 ustanov, od tega 71% vseh slovenskih osnovnih šol in 34 % vseh srednjih šol. Pri svojem delovanju sledi nacionalnim in mednarodnim usmeritvam in načelom na področju promocije zdravja za otroke in mladostnike. Pri tem celostno pristopajo k zdravju in iščejo možnosti, ki jih omogoča šolsko okolje – vsebine zdravja podkrepljeno posredujejo prek učnega načrta, z različnimi projekti in dejavnostmi, ki so usmerjene v zdrav življenjski slog, s spodbujanjem sodelovanja staršev, lokalne skupnosti, zdravstvene službe ter drugih zainteresiranih institucij in posameznikov.

Datoteke:

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno