Telesna dejavnost

Evropski teden mobilnosti – 16. – 22. september 2022

Telesna dejavnost

Geslo letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, ki ga obeležujemo vsako leto od 16. do 22. septembra, je »trajnostno povezani«. Izbrana tema izraža željo, da se nosilci odločanja, ponudniki storitev, urbanisti in ljudje, ki živijo v lokalnem okolju povežejo za izvedbo trajnostnih sprememb. Pobuda, ki že vrsto let poteka po številnih mestih po vsej Evropi, si prizadeva zmanjšati avtomobilski promet na fosilna goriva in spodbuditi prebivalce k trajnostni mobilnosti – hoji, kolesarjenju oziroma k uporabi javnega prevoza. Dobro povezane skupnosti so pogoj za uspešnost vsake občine in za visoko raven kakovosti bivanja v njej, je letošnje glavno sporočilo. Evropski teden mobilnosti se 22. septembra tradicionalno zaključi z Dnevom brez avtomobila.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 16.09.2022
Objavljeno: 16.09.2022

Dobro povezana skupnost je pogoj za kakovost bivanja v njej

 

Ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje se v Evropski teden mobilnosti aktivno vključujeta že vrsto let. »Če se bomo premikali pametneje in ustvarili zdravo okolje, bomo živeli bolje«, poudarja Vesna-Kerstin Petrič, generalna direktorica direktorata za javno zdravje. »Varna in prijetna prometna infrastruktura za hojo in kolesarjenje, ki je ustrezno opremljena, bo ljudi spodbudila k aktivni mobilnosti. Izrednega pomena je tudi ohranjanje in ustvarjanje novih zelenih površin za telesno dejavnost v mestih. Le v zdravem, zelenem in prijetnem okolju se lahko ljudje družijo in povezujejo, hodijo in kolesarijo ter ob tem uživajo.«, še dodaja.

V podporo občinam pri načrtovanju bolj zdravega okolja, ki bo ljudem omogočalo več telesne dejavnosti v naravi, ministrstvo sofinancira program Ven za zdravje, ki  občinske prostorske načrtovalce nagovarja k ustreznemu načrtovanju zelenih površin, in program Aktivno v šolo in zdravo mesto, ki občine spodbuja k ustvarjanju okolja za aktiven prihod v šolo in na delovno mesto (poznan tudi pod imenom Pešbus oz. Bicivlak). Oba programa nudita ljudem in okolju prijazne in zdrave rešitve v lokalnih okoljih.

Mnoga evropska in slovenska mesta bodo v tem tednu izvajala ukrepe za zmanjšanje prometa in pokazala, kako lahko na razmeroma enostaven način izboljšamo kakovost zraka v mestih, zmanjšamo gnečo in hrup ter izboljšamo infrastrukturo za pešce in kolesarje. Izvedba ukrepov spodbuja tudi spremembe v potovalnih oziroma gibalnih navadah ljudi, zato jih podpira tudi zdravstveni sektor, ki se v različne aktivnosti vključuje preko sodelovanja zdravstvenih domov in njihovih centrov za krepitev zdravja  in zdravstveno-vzgojnih centrov v lokalnem okolju.

Vsem, ki potrebujete dodatno spodbudo in pomoč pri spremembi življenjskega sloga in krepitvi duševnega zdravja, je v vašem zdravstvenem domu na razpolago celovit program integrirane preventive kroničnih bolezni Skupaj za zdravje, namenjen izboljšanju zdravja in kakovosti življenja. Za razvoj, izvajanje in zagotavljanje kakovosti programa Skupaj za zdravje skrbi interdisciplinarna skupina strokovnjakov Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Program v celoti financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja. V vašem lokalnem centru za krepitev zdravja oz. zdravstveno-vzgojnem centru se pozanimajte, katere aktivnosti se  bodo v tem času izvajale in  kje se jih lahko udeležite.

Vabimo vas tudi, da se  v tem tednu, pa tudi sicer, službo in v šolo ali po drugih opravkih odpravite peš ali s kolesom. Kolesarjenje in pešačenje krepita telesno pripravljenost in odpornost,  pomagata ohranjati primerno telesno maso, prispevata k dobremu počutju, boljšemu spancu, manjši utrujenosti, zmanjšanju stresa, tesnobe in depresije.

Aktivnosti ob Evropskem tednu mobilnosti so tudi del Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti Dober tek Slovenija. Z nacionalnim programom želimo izboljšati prehranjevalne in gibalne navade prebivalstva od najzgodnejšega otroštva do pozne starosti z namenom preprečevanja debelosti in z njo povezanih kroničnih bolezni.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno