Tobačni in povezani izdelki

ZA Slovenijo brez tobaka in nikotina 2040

Tobačni in povezani izdelki

Vsako leto 31. maja obeležujemo svetovni dan brez tobaka, ki letos v Sloveniji poteka pod geslom »ZA Slovenijo brez tobaka in nikotina 2040«. S strani Vlade RS potrjena Strategija za zmanjševanje posledic rabe tobaka Za Slovenijo brez tobaka 2022-2030 vključuje dolgoročno vizijo, da bo Slovenija v letu 2040 družba brez tobaka.

Zadnje posodobljeno: 31.05.2023
Objavljeno: 31.05.2023

To pomeni, da delež prebivalcev, starih 15 let in več, ki bo uporabljal tobačne, povezane izdelke in druge nikotinske izdelke, ki niso registrirani kot nikotinska nadomestna terapija, ne bo presegal 5 %. V predlogu sprememb Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov se uvajajo zaostritve zakonodaje, katerih cilj je zmanjšanje uporabe tobačnih povezanih izdelkov. Medtem ko se odstotki uporabnikov tobačnih izdelkov za kajenje znižujejo, se višajo odstotki uporabnikov povezanih izdelkov, to je elektronskih cigaret in ogrevanih tobačnih izdelkov, tako med mladostniki kot odraslimi, a med mladostniki izraziteje. Elektronske cigarete, ogrevane tobačne izdelke, nikotinske vrečke in brezdimne tobačne izdelke prav tako v višjem odstotku uporabljajo mladostniki in mladi odrasli kot odrasli v starejših starostnih skupinah. Ti izdelki uporabnike izpostavijo zdravju škodljivim snovem in jih zasvojijo, še posebej tvegana pa je uporaba teh izdelkov med mladostniki in mladimi odraslimi.

Zakonodaja glede novejših tobačnih in nikotinskih izdelkov se v Sloveniji zaostruje, predlagani so še drugi ukrepi

»Na ministrstvu za zdravje smo pripravili novelo Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, s katero v slovenski pravni red prenašamo Delegirano direktivo Komisije, ki državam članicam nalaga, da prepovemo prepoved značilnih arom (npr. sadja, začimb, zelišč, alkohola, bombonov, mentola, vanilje…) in aromatičnih snovi v ogrevanih tobačnih izdelkih. Poleg prepovedi arom v ogrevanih tobačnih izdelkih predlog zakona omejuje privlačne arome (npr. sadne ali sladke) tudi v elektronskih cigaretah, z namenom da bodo ti izdelki manj privlačni za otroke in mladostnike, med katerimi njihova uporaba strmo narašča in je precej višja kot med odraslimi. Zaradi privlačnih arom so elektronske cigarete prijetnejše za uporabo, napačno zaznane kot manj škodljive od klasičnih cigaret ali celo kot neškodljive. Zaščititi želimo zdravje otrok in mladostnikov in vseh drugih uporabnikov, ki vdihavajo škodljive snovi v aerosolu elektronskih cigaret.« je povedala Vesna Marinko, Vodja Sektorja za krepitev zdravja in preprečevanje odvisnosti na Ministrstvu za zdravje.

Prepoved arom v elektronskih cigaretah so že uvedle: Avstrija, Litva, Finska, Estonija, Danska, Madžarska, Nizozemska, Norveška pa v celoti prepoveduje prodajo elektronskih cigaret.

Da bomo lahko učinkoviteje izvajali zakonodajo, predlagamo prepoved prodaje in uvoza tobačnih in povezanih izdelkov s strani posameznikov ter prepoved pridobivanja teh izdelkov s strani mladoletnih ali preko spleta. Poleg glob, tako pri pravnih kot fizičnih osebah, uvajamo tudi odvzem izdelkov, ki bodo predmet prekrška.

»V skladu s predlogom zakona ne bo več dovoljeno kajenje v kadilnicah, s čimer uresničujemo Okvirno konvencijo SZO za nadzor nad tobakom (FCTC), katere pogodbenica smo že od 2005. Zaradi možnosti kadilnic je Slovenija s strani mednarodnih organizacij (Svetovna zdravstvena organizacija, Evropska mreža za preprečevanje kajenja in odvisnosti od tobaka) uvrščena med države z nepopolno zaščito prebivalcev pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu, kar tudi slabša mednarodno oceno slovenske politike nadzora nad tobakom. Obstajajo prepričljivi znanstveni dokazi, da so se kadilnice kljub prezračevanju, filtriranju in drugim tehničnim ukrepom večkrat izkazale za neučinkovito zaščito pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu. Večina držav v evropski regiji SZO, ki omejujejo kajenje v določenih ali vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih, kajenja v kadilnicah ne dovoljuje. Tudi Italija je že naznanila, da kajenje v njih ne bo več dovoljeno«, je še dodala Vesna Marinko.

Novejši tobačni in nikotinski izdelki so zdravju škodljivi, še posebej pa je tvegana njihova uporaba med otroci, mladostniki in mladimi odraslimi

Strokovnjakinja Svetovne zdravstvene organizacije dr. Ranti Fayokun je ob nedavnem obisku v Sloveniji predstavila podatke o značilnostih in škodljivosti elektronskih cigaret, ogrevanih tobačnih izdelkov in nikotinskih vrečk. Na voljo je vedno več podatkov o zasvojljivosti elektronskih cigaret, o škodljivih učinkih na zdravje dihal ter srce in ožilje. Elektronske cigarete so skupina zelo raznolikih izdelkov, ki se hitro spreminjajo. Vsebujejo številne arome, ki so zelo privlačne za otroke in mladostnike. Nekatere elektronske cigarete naj bi bile brez nikotina, a tudi te pogosto vsebujejo nikotin, kljub navedbam proizvajalcev. Uporabnik elektronskih cigaret je izpostavljen številnim zdravju škodljivim kemičnim snovem, tudi rakotvornim. Kolikšna je izpostavljenost tem, zdravju škodljivim snovem je odvisno od vrste elektronske cigarete, vrste tekočine in tudi od načina uporabe. Ogrevani tobačni izdelki uporabnika izpostavijo podobnim zdravju škodljivim snovem kot kajenje cigaret. Nikotinske vrečke lahko izpostavijo uporabnika zelo visokim ravnem nikotina.

Uporaba elektronskih cigaret ima takojšnje neposredne učinke na dihala. Prof. dr. Panagiotis Behrakis, specialist pulmolog intenzivist iz Medicinskega centra v Atenah, ki je tudi vodja nacionalne skupine strokovnjakov za nadzor nad tobakom v Grčiji, izredni profesor na Univerzi v Atenah in Harvardu ter predsednik znanstvenega odbora Helenskega društva za boj proti raku opozarja, da so »eksperimentalne raziskave na ljudeh zagotovile jasne dokaze, da ima uporaba elektronske cigarete takojšnje vnetne in mehanske učinke na dihala, ki se kažejo kot zmanjšanje izdihanega NO ter povečanje pretočnega upora in impedance dihalnega sistema. Učinki so bili izrazitejši pri osebah z astmo. Pri zdravih prostovoljcih, izpostavljenih aerosolu elektronskih cigaret, pa so v raziskavah prikazali mehanske in dražilne učinke«.

Na učinke dolgoročnega vdihavanja aerosola elektronskih cigaret in ogrevanih tobačnih izdelkov opozarja doc. dr. Mihaela Zidarn, specialistka pulmologije in alergologije iz Klinike Golnik. »Zdravstvene učinke novejših tobačnih in nikotinskih izdelkov je težko vrednotiti. Za oceno varnosti za zdravje katerega koli zdravila ali medicinskega pripomočka je treba izvesti predklinične in klinične študije, ki potekajo v več fazah in vključujejo primerjavo s placebom. Za nobenega od novejših tobačnih in nikotinskih izdelkov ni bila opravljena takšna ocena. Dolgoročne učinke uporabe novejših tobačnih izdelkov bo možno oceniti po več desetletjih porabe, pa še takrat bo ocena otežena, ker je na trgu ogromno različnih naprav in izvornih surovin, iz katerih izvira nikotin, ter dodatkov v proizvodih. Novi tobačni in nikotinski izdelki vsebujejo nikotin, ki povzroča zasvojenost ter številne toksične in rakotvorne snovi. Arome privabijo predvsem mladostnike. Dosedanje raziskave so pokazale, da so številne arome, ki jih vsebujejo novi izdelki citotoksične. Uporabniki novejših izdelkov imajo večjo verjetnost bronhitisa, astme in oteženega dihanja. Večja je tudi pojavnost kroničnih bolezni dihal, ki so sicer tipične za kadilce, kot je KOPB in emfizem. Objavljeno je bilo več primerov bolnikov s fibrozo malih dihalnih poti, ki sicer ni značilna za kadilce. Novi izdelki povzročajo tudi lipoidno pljučnico, intersticijsko pljučno prizadetost, bronhiolitis, difuzno alveolarno krvavitev in pljučnega raka«.

Doc. dr. Mihaela Zidarn še dodaja, »da se ogrevane tobačne izdelke trži kot proizvode z zmanjšanim tveganjem na podlagi podatka, da je v emisijah znižana vrednosti 58 snovi. Za zdaj ni dokazov, da se te znižane vrednosti prevedejo tudi v zmanjšanje škode za zdravje. Hkrati pa je vrednost 56 snovi v emisijah višja kot v klasičnem cigaretnem dimu. Škodljivost teh snovi do zdaj ni bila opredeljena«.

Več informacij o navedenih izdelkih lahko najdete na spletni strani NIJZ / Življenjski slog / Tobačni in povezani izdelki.

Tudi nikotin ima številne škodljive učinke na zdravje

Nikotin je poznan predvsem kot snov, ki povzroča zasvojenost. Vendar to nikakor ni njen edini vpliv na zdravje. »Vpliva tudi na nastanek in razvoj vrste bolezni. Zelo velik je vpliv nikotina na nastanek in razvoj bolezni srca in žilja ter na umrljivost zaradi tega. Večina uporabnikov nikotinskih izdelkov umre prav zaradi teh bolezni. Nikotin povzroča oženje žilja, motnje srčnega ritma, vpliva na patološke spremembe lipidnega statusa v krvi, pospešuje aterosklerotične spremembe v ožilju, povzroča motnje strjevanja krvi in posledično nastanek strdkov (trombusov). Vse to vodi do nastanka srčnih in možganskih kapi, invalidnosti in smrti. Nikotin pospešuje tudi razvoj malignih obolenj, vpliva na različne bolezni prebavnega trakta, oženje bronhusov in na genito-urinarni sistem (impotenca). Vpliva tudi na endokrini sistem in sicer spreminjanja nivoje različnih hormonov, kar ima za posledico vpliv na celotni organizem (poviša vrednosti stresnega hormona kortizola, pa tudi adrenalin, noradrenalin itd.). Vpliva tudi na nerojenega otroka, saj oži žilje posteljice in dovod hranil, ter prodira v otroka in moti njegov razvoj. Izjemno pomemben je vpliv nikotina na razvoj možganov otrok in mladostnikov. Poleg tega, da povzroča tem hujšo zasvojenost, čim mlajši je otrok, je tudi dokazano, da je moten razvoj možganov mladostnika, motenj v psihološkem razvoju, povečani občutljivosti teh oseb, povečane možnosti za razvoj psihičnih obolenj in povečano tveganje za razvoj drugih zasvojenosti. Veliko je tveganje za vse športnike, ki uporabljajo nikotin kot nekakšen “stimulus”, da bi dosegli boljše uspehe. Ni jasnih dokazov, da bi se povečala moč ali kaj drugega, če se uporablja nikotin. Poveča se samo tveganje za vse prej naštete bolezni«, navaja dr. Tomaž Čakš, vodja Območne enote NIJZ Ljubljana in koordinator programov opuščanja kajenja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

Uporaba novejših tobačnih in nikotinskih izdelkov se v Sloveniji povečuje, odstotek kadilcev znižuje

V Sloveniji v zadnjih letih beležimo zniževanje odstotka kadilcev tobačnih izdelkov med odraslimi in mladostniki. Pred sprejemom novega Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov v letu 2017 so slovenske raziskave okoli dve desetletji dosledno kazale, da pri nas kadi tobačne izdelke približno vsak peti polnoletni prebivalec. Po uveljavitvi ukrepov novega zakona pa jih kadi tobačne izdelke pomembno nižji delež, to je približno vsak četrti. Med mladostniki pa beležimo zniževanje razširjenosti kajenja že od leta 2002 naprej, odkar na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje izvajamo raziskavo Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med všolanimi 11, 13 in 15-letniki. Kot kažejo preliminarni podatki iz te raziskave, izvedene v letu 2022, je v zadnjih 30 dneh kadil tobačne izdelke približno vsak šestnajsti 13-letnik in vsak šesti petnajstletnik in tudi vsak šesti 17-letnik.

»Kljub ugodnim trendom pa nas skrbi prihod novejših izdelkov s tobakom oziroma nikotinom, mednje sodijo elektronske cigarete, ogrevani tobačni izdelki in nikotinske vrečke, široko dostopen in popularen pa je tudi t.i. tobak za žvečenje oziroma uporabo v ustih (snus, fuge). Vse te izdelke praviloma uporablja višji odstotek mladostnikov in mladih odraslih kot odraslih v Sloveniji, kar je zaskrbljujoče, obenem pa se uporaba teh izdelkov zvišuje. Navajam nekaj podatkov za elektronske cigarete. Elektronske cigarete je npr. kadarkoli v življenju uporabilo 13 odstotkov 13-letnikov, 29 odstotkov 15-letnikov in 37 odstotkov 17-letnikov, v zadnjih 30 dneh pa 6 odstotkov 13-letnikov, 17 odstotkov 15-letnikov in 17 odstotkov 17-letnikov. Med 15-letniki je bilo leta 2014 1 odstotek trenutnih uporabnikov elektronskih cigaret, danes pa jih je, kot prej navedeno, 17 odstotkov, med anketiranimi odraslimi v starosti 18 do 74 let pa znaša več kot pol manj, to je 7 odstotkov. Med 15-letnimi mladostniki je trenutna uporaba elektronskih cigaret narasla z 1 odstotek v letu 2014, na 10 odstotkov v letu 2018, v letu 2022 pa na 17 odstotkov. Porast uporabe novejših tobačnih in nikotinskih izdelkov med mladostniki je zaskrbljujoč zaradi predhodno opisanih učinkov na zdravje mladostnikov in razvoja zasvojenosti«, je opozorila Helena Koprivnikar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Zaskrbljenost nad uporabo novejših tobačnih izdelkov je možno čutiti med starši, pedagoškimi delavci, svetovalno službo na šolah in širšo družbeno populacijo. »V zadnjih letih smo v Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija opazili porast problematike uporabe, ne le med srednješolci, ampak tudi med osnovnošolci. Starosti, kot kažejo podatki iz šolskih okolij, segajo tudi v prednajstniško obdobje (9 in 10 let). To je nov trend, ki vzbuja skrb in hkrati ponuja priložnosti za vse večje interdisciplinarno in medsektorsko sodelovanje. V zadnjih dveh šolskih letih beležimo več sodelovanja s šolami, v primerjavi z letom 2019. V praksi to pomeni, da smo uspešno izvedli 3x več preventivnih delavnic in prilagojenih individualnih programov, kar kaže na večjo problematiko uporabe tobačnih izdelkov, elektronskih cigaret in drugih novejših tobačnih izdelkov v šolskih prostorih in prav tako iz njih. S tem želimo tudi poudariti, da je na področju formalnega in neformalnega izobraževanja še veliko prostora, ne le za priložnostno sodelovanje, ampak tudi za sistemsko vključevanje strokovnih institucij, mladinskih organizacij in drugih verodostojnih institucij. Če želimo, da bodo nove generacije bile družba brez tobaka in katerim prepisujemo odgovornost lepšega sveta, moramo opolnomočiti prostor formalnega izobraževanja, pedagoške delavce in poiskati inovativne pristope za kvalitetno sodelovanje cele družbe«, je dodala Manca Kozlovič iz mladinske zveze Brez izgovora Slovenija.

Slovenija na poti k družbi brez tobaka

Strategijo za zmanjševanje posledic rabe tobaka Za Slovenijo brez tobaka 2022-2030, ki jo je sprejela vlada, ki vključuje dolgoročno vizijo, da bo Slovenija v letu 2040 družba brez tobaka. To pomeni, da delež prebivalcev, starih 15 let in več, ki bo uporabljal tobačne, povezane izdelke in druge nikotinske izdelke, ki niso registrirani kot nikotinska nadomestna terapija, ne bo presegal 5 odstotkov. Prvi korak k doseganju tega ambicioznega cilja je uveljavitev vseh ukrepov Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije o nadzoru nad tobakom in smernic za posamezne člene, kasneje pa različnih inovativnih ukrepov. Med slednje sodi tudi t.i. generacija brez tobaka.

Evropska državljanska pobuda »Za okolje brez tobaka in prvo evropsko generacijo brez tobaka do leta 2030

»Z Evropsko državljansko pobudo »Za okolje brez tobaka in prvo evropsko generacijo brez tobaka do leta 2030« želimo nasloviti problematiko ogromne okoljske škode ter prezgodnje smrti in izgubljenih let življenja, za katera je tobak vodilni preprečljivi dejavnik tveganja. Pobuda deluje na ravni Evropske unije. Svoj podpis lahko odda vsak polnoleten državljan na spletni strani Evropske komisije. Za uspeh pobude je treba v enem letu zbrati milijon podpisov v EU in doseči minimalni prag zbranih podpisov v sedmih EU državah. S skupnimi močmi lahko zmanjšamo gospodarsko, zdravstveno in okoljsko breme rabe tobaka tudi v Sloveniji ter doprinesemo k Strategiji za zmanjševanje posledic rabe tobaka: Za Slovenijo brez tobaka 2022–2030,« je povedala Mihaela Lovše, predsednica Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo in vse spodbuja k podpisu iniciative.

V Sloveniji so na voljo različne vrste pomoči pri opuščanju kajenja, mnoge brezplačne

Opustitev kajenja prinese številne koristi za zdravje v vsakem starostnem obdobju. Prej ko posameznik preneha s kajenjem in uporabo drugih tobačnih izdelkov, večje so koristi za njegovo zdravje. Največje koristi za zdravje pa posameznik izkusi, če kajenje opusti pred 40. letom starosti. Načini opuščanja so mnogoteri in za različne posameznike različno učinkoviti. Zasvojeni z nikotinom lahko v Sloveniji najdejo več oblik pomoči. Tako so v okviru zdravstvenih domov tako imenovani Zdravstveno-vzgojni centri in Centri za krepitev zdravja, kjer posebej za to usposobljeni strokovnjaki nudijo brezplačno podporo pri opuščanju zasvojenosti z nikotinom. Ta pomoč se izvaja lahko kot skupinske delavnice ali individualno svetovanje. Informacije o omenjenih centrih lahko najdete na tej povezavi.

V okviru NIJZ deluje tudi brezplačna anonimna telefonska številka 080 2777, na kateri lahko vsakdo pridobi potrebne informacije o opuščanju oziroma se dogovori za pomoč pri opuščanju preko telefona. Telefon deluje vsak dan, tudi med vikendi in prazniki, med 7. in 10. uro ter med 17. in 20. uro.

Svetovanje za opuščanje je dostopno tudi na internetu na forumu Med.Over.Net

Več informacij je na voljo tudi v gradivih, dostopnih na povezavah:

Kajenje škoduje vašemu zdravju

Izzivi opuščanja kajenja

Ne bom več kadil, ne bom več kadila

Poleg tega so v lekarnah na voljo različne oblike nikotinskega nadomestnega zdravljenja (registrirane, varne, preizkušene in nadzorovane), ki pomagajo kadilcu k uspešnejši opustitvi kajenja. Na voljo so tako žvečilke, obliži in inhalatorji, o uporabi teh izdelkov vam lahko svetujejo v lekarni. Zdravila na recept lahko predpiše osebni zdravnik.

Priporočamo, da kadilci, ki želijo opustiti kajenje, pri tem uporabljajo preizkušene, varne in klinično testirane pripomočke, s strani Agencije za zdravila odobrene nikotinske nadomestke ter zdravila, ki so na voljo v lekarnah ali jih predpiše zdravnik na recept. Različni izdelki z nikotinom, kot so elektronske cigarete, ogrevani tobačni izdelki ali nikotinske vrečke, niso pripomočki za opuščanje kajenja. Zato jih ne priporočamo oziroma jih povsem odsvetujemo, saj vzdržujejo zasvojenost z nikotinom in imajo škodljive učinke na zdravje.

V nadaljevanju sta na ogled tudi videa Svetovne zdravstvene organizacije o elektronskih cigaretah in ogrevanih tobačnih izdelkih ter Podkast z gostjo Heleno Koprivnikar:
Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno