Najnovejše

Članki

Nenalezljive bolezni

NIJZ uspešen v naslavljanju obvladovanja raka v okviru evropskih projektov

Pojavnost vseh bolezni raka se tako v Evropi kot tudi v Sloveniji postopno povečuje in se je v zadnjih dveh desetletjih skoraj podvojila. Zaradi vse večjega javnozdravstvenega bremena te bolezni sta potrebni krepitev znanja in implementacija trajnostnih ukrepov na področju raka. V slovenskem prostoru se s to boleznijo uspešno spopadamo. S sodelovanjem v novih evropskih […]

Duševno zdravje

Obremenjujoči dogodki iz otroštva vplivajo na zdravje v odraslosti

Obremenjujoči dogodki iz otroštva, kot npr. ločitve, revščina, smrt starša, različne zlorabe, zanemarjanje, nasilje imajo lahko dolgoročne posledice v odraslosti in vplivajo na zdravstvene kazalnike odraslih, na njihovo izobrazbo, socialno-ekonomski položaj in tudi življenjski slog.

Varnost živil

Sodelovanje NIJZ z Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA)

EFSA je bila ustanovljena januarja 2002 po številnih krizah v živilskem sektorju konec devetdesetih let prejšnjega stoletja kot neodvisen znanstveni vir svetovanja in obvestil o tveganjih, povezanih z živilsko verigo. Sedež ima v Parmi, v Italiji. Delovni jezik je angleščina, zato je večina povezav v nadaljevanju v angleškem jeziku.

Digitalno trženje

Motnja “gaming disorder”

Na spletni strani Svetovne zdravstvene organizacije je bila januarja 2018 objavljena novica, da je zasvojenost z video igricami je v osnutku 11. revizije Mednarodne klasifikacije bolezni (ICD-11) prvič vključena kot motnja (“gaming disorder”), za katero je značilen vedenjski vzorec igranja (“digital-gaming” or “video-gaming”), ki ga označuje nezmožnost kontrole igranja video igric, dajanje prednosti igranju video […]

Digitalno trženje

Poročilo Life on ‘likes’

V Angliji je januarja 2018 izšlo poročilo Komisarke za otroke Life on ‘likes’, ki prinaša vpogled v uporabo digitalnih medijev pri otrocih med 8. in 12. letom.

Kemijska varnost

Zbornik povzetkov iz 9. posveta Kemijska varnost za vse

KEMIJSKA (NE)VARNOST OKOLJA

Duševno zdravje

Izgorelost na delovnem mestu

Delo je eno izmed zelo pomembnih področij v naših življenjih, saj posamezniku na eni strani zagotavlja eksistencialno varnost, ga izpopolnjuje, mu zagotavlja socialno mrežo, prinaša samospoštovanje in samozavest, po drugi strani pa je lahko tudi vir nezadovoljstva in negativnih vplivov.

Telesna dejavnost

Preizkus hoje na 2 kilometra

Udeležite se preizkusa hoje na 2 kilometra in preverite svojo telesno pripravljenost.

Nalezljive bolezni

Smernice pripravljenosti in odzivanja ob sumu na nalezljivo bolezen, ki lahko predstavlja tveganje za javno zdravje

S tem dokumentom želimo opredeliti reden način medsebojnega obveščanja kot del pripravljenosti na tveganja in načrt ukrepanja ob zaznavi tveganj za nalezljive bolezni.

Digitalno trženje

Digitalno trženje hrane otrokom

V zadnjih dveh letih, sta bili objavljeni dve pomembni poročili o digitalnem trženju hrane otrokom, in sicer Tackling food marketing to children in a digital world: trans-disciplinary perspectives in Who’s feeding the kids online?

Podatki

Porodi v letu 2017

V letu 2017 je bilo v slovenskih porodnišnicah po še ne uradnih podatkih 19.706 porodov, kar je 92 porodov ali 0,5 % manj kot v letu 2016.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno