Kemijska varnost

Obrazložitev raziskave o oceni tveganja za zdravje otrok zaradi arzenu v Zagorju ob Savi

Kemijska varnost

Raziskave tal v dolini Kotredeščice v občini Zagorje ob Savi in raziskave vsebnosti kovin v doma pridelani zelenjavi na področju občine Zagorje ob Savi, narejene v 2012 in 2013, so pokazale, da so koncentracije arzena v tleh doline Kotredeščice povišane, medtem ko so bile koncentracije arzena v doma pridelani zelenjavi povišane tudi v drugih predelih občine Zagorje ob Savi.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 26.04.2016
Objavljeno: 26.04.2016

Ocena tveganja za zdravje ljudi, ki smo jo naredili leta 2013, je pokazala, da pri malčkih obstaja blago povečano tveganje za škodljive učinke na zdravje v primeru dolgotrajne izpostavljenosti. Da bi bilo možno tveganje bolj natančno opredeliti, smo predlagali, da se pri otrocih izvede biomonitoring, to je merjenje koncentracij kemikalij v telesnih tekočinah in tkivih, da bi tako lahko opredelili celokupno izpostavljenost arzenu, to je iz vseh možnih virov.

Na pobudo in v sodelovanju z občino Zagorje ob Savi, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje izvajamo raziskavo, s katero nameravamo ugotoviti celotno izpostavljenost otrok arzenu, ugotoviti vire izpostavljenosti, narediti poglobljeno oceno tveganja za zdravje otrok v Kotredežu in ostalih delih občine Zagorje ob Savi. V primeru, da bo raziskava potrdila tveganje za zdravje otrok, bomo predlagali redno, usmerjeno spremljanje zdravstvenega stanja otrok in dodatne ukrepe za zmanjševanje tveganja. Ker je pobudnica prvotnih in nadaljnjih raziskav občina, verjamemo, da bo občina izvajanje priporočenih ukrepov spodbujala in poskrbela za uveljavitev tistih ukrepov, ki so v njeni pristojnosti. Če naša prvotna ocena ne bo potrjena, pričakujemo, da bomo na podlagi rezultatov lahko zmanjšali zaskrbljenost prebivalcev.

K sodelovanju vabimo starše oz. skrbnike otrok, ki

  • so stari od 3 do 5 let (rojeni leta 2011, 2012 oz. 2013),
  • vsaj 3 leta stalno živijo v občini Zagorje ob Savi, na področjih Kotredeža (dolina Kotredeščice), Izlak (dolina Medije), Šentlamberta in Podkuma,
  • nimajo bolezni ali stanj, zaradi katerih morajo redno jemati zdravila.

V raziskavo želimo vključiti 40 otrok iz področij Kotredeža in Izlak in 40 otrok iz področij Šentlamberta in Podkuma. Po privolitvi k sodelovanju se bomo dogovorili za obojestransko ustrezen termin za pridobitev podatkov o prehranskih navadah otrok, o njihovem ožjem in širšem bivalnem okolju ter o poklicu, hobijih in razvadah staršev oziroma skrbnikov, ki so lahko vir izpostavljenosti kemičnim snovem, vključno z arzenom. Na ta način želimo pridobiti čim bolj temeljite podatke o morebitnih virih izpostavljenosti.

Za določanje koncentracij arzena v telesu smo izbrali urin, ker je urin možno pridobiti na neboleč način. Vzorci urina se pridobijo na enak način kot to poteka pri sistematskih zdravstvenih pregledih. Vzorci urina otrok bodo odvzeti dvakrat, enkrat v  spomladanskem in drugič v jesenskem času, da bi ugotovili ali uživanje doma pridelanih vrtnin in pogostejše zadrževanje na prostem, prispeva k izpostavljenosti arzenu. Vzorce urina bomo do analize, ki bo novembra 2016,  hranili zamrznjene.

Na dan pred odvzemom vzorca urina je potrebno zabeležiti vrsto in količino živil, ki jih sodelujoči otroci zaužijejo. V ta namen prejmejo starši oz. skrbniki prehranski dnevnik. V pomoč pri izpolnjevanju prehranskega dnevnika je publikacija Slikovno gradivo s prikazom velikosti porcij.

Vse osebne podatke bomo obravnavali kot zaupne. Vsak sodelujoči bo prejel kodo, pod katero bomo vodili vse  podatke in vzorce urina, tako da iz rezultatov ne bo možen vpogled v osebne podatke sodelujočih. Za varnost podatkov bo poskrbljeno v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov, kar je utečena praksa na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Izvajanje raziskave ne predstavlja tveganja za sodelujoče. Ključna obremenitev je časovni vložek pri podajanju podatkov o morebitnih virih izpostavljenosti.

Pričakujemo, da bo raziskava zaključena februarja 2017. O rezultatih bodo vsi sodelujoči osebno obveščeni, če bodo to želeli. Anonimizirani rezultati bodo po zaključku raziskave javno predstavljeni.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno