Cepljenje

Obrazci za zdravnike, ki izvajajo cepljenje

Cepljenje

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 17.10.2022
Objavljeno: 17.10.2022

 • Obrazec za zdravniško potrdilo pred vključitvijo otroka v vrtec – (NOVO, 15. 4. 2022)
 • Obrazec Predlog za trajno opustitev obveznega cepljenja (NOVO, 2. 4. 2022)

  V skladu s Pravilnikom o obrazcu predloga za trajno opustitev cepljenja (Ur.l. št. 31/2021 in 47/22), se morajo od 2. 4. 2022 predlogi za trajno opustitev cepljenja vlagati na novem predpisanem obrazcu, ki je dostopen na zgornji povezavi.

  Zdravnik, ki opravlja cepljenje, mora s pregledom osebe, ki se cepi, in vpogledom v njeno zdravstveno dokumentacijo ugotoviti morebitne razloge za opustitev cepljenja, zaradi katerih bi se zdravstveno stanje osebe trajno poslabšalo. Če zdravnik, ki opravlja cepljenje, ugotovi, da obstajajo razlogi za opustitev cepljenja, pošlje predlog za opustitev cepljenja, ki je strokovno utemeljen in obrazložen, na Ministrstvo za zdravje. Zdravstvena dokumentacija osebe je sestavni del predloga za opustitev cepljenja. Na podlagi strokovnega mnenja komisije minister, pristojen za zdravje, izda odločbo o opustitvi oz. neopustitvi cepljenja.  Poleg zdravnika, predlog za opustitev cepljenja lahko da tudi oseba ali njeni starši oz. skrbniki.

 • Obrazec za prijavo neželenih učinkov po cepljenju
  Poročanje o neželenih učinkih je zakonsko obvezujoče za vse udeležence v sistemu farmakovigilance. Spremljanje neželenih učinkov po cepljenju je zelo pomemben sestavni del sistema varnega cepljenja. Zagotovljeno mora biti varovanje zaupnih podatkov in pravočasno ter popolno poročanje. Učinkovit sistem spremljanja neželenih učinkov cepljenja  omogoča njihovo zgodnje zazanavanje, pravočasno sporočanje, obravnavanje, raziskovanje, analizo podatkov in hitro ukrepanje, če je to potrebno.

Navodila za poročanje o opravljenem cepljenju proti gripi

NIJZ je vzpostavil eRCO (Elektronski register cepljenih oseb). Zato morajo tudi izvajalci cepljenja proti gripi podatke o opravljenih cepljenj beležiti v svoje ambulantne programe (zaledne sisteme) tako, da se podatki lahko sproti prenašajo v eRCO.

Za beleženje podatkov o opravljenih cepljenjih smo na NIJZ smo pripravili še drugo možnost – poseben modul eRCO Vnos cepljenj. Ta deluje kot spletna aplikacija in je namenjen vsem izvajalcem cepljenja, ki nimajo svojega ambulantnega programa prilagojenega tako, da bi omogočal beleženje in pošiljanje podatkov o opravljenih cepljenjih v eRCO.

Posredovanje podatkov o opravljenih proti gripi v agregirani obliki po koncu sezone preko spletne aplikacije »Cepljenje.net« ni več mogoče.

Več o eRCO je na voljo na naslednji povezavi.


Predloge, ki jih cepilna mesta lahko prevzamejo in prilagodijo na svoje cepilno mesto


Drugi obrazci za cepilna mesta in zdravnike, ki izvajajo cepljenje

 • Zapisnik o predaji odpadnih zdravil
  Odpadna zdravila, ki jih cepitelji prejmejo od NIJZ lahko vrnejo skupaj z Zapisnikom o predaji odpadnih zdravil. Odpadna zdravila, ki jih cepitelji prejmejo od NIJZ lahko vrnejo skupaj z Zapisnikom o predaji odpadnih zdravil:
  – manjše količine ob dobavi zdravil,
  – večje količine (npr. cepivo proti gripi) po predhodnem dogovoru.
 • Poročilo o prekinitvi hladne verige 
 • Poročilo o zdravstveni napaki pri cepljenju
  Zdravstvena napaka je dogodek, ki pomeni odstopanje od tega kar je pravilno in odstopa od pričakovanih norm. O zdravstveni napaki govorimo tudi takrat, ko ta ne pripelje do škodljivosti. V Sloveniji žal še vedno pristopamo k napakam tako, da obtožujemo posameznika, kar je zastarel in nevaren način obravnave. Napak ne sporočamo in na ta način izgubljamo priložnost za učenje in izboljšanje sistemov v katerih delamo.

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno