Pripravljenost in

Pripravljenost in odzivanje na tveganja za nalezljive bolezni

Predhodno načrtovanje zagotavlja boljše odzivanje, interdisciplinarni pristop ter oporo strokovnim prizadevanjem pri obvladovanju groženj javnemu zdravju.

Ne spreglejte
Najnovejše
pripravljenost_1_o

Pripravljenost

Nenadni dogodki, velike nesreče ali krizne razmere, ki pomenijo večjo grožnjo za zdravje prebivalstva, se lahko zgodijo v vsakem trenutku in največkrat nepričakovano. Zato je še toliko bolj pomembno, da smo nanje dobro pripravljeni ter da v ključnih trenutkih znamo pravilno ukrepati. Poleg poznavanja strokovnih usmeritev ukrepanja ob katastrofnih situacijah, je potrebno obvladati tudi veščine organizacije in vodenja. To omogoča predhodna priprava ustreznih načrtov, njihovo testiranje, nenehno izpopolnjevanje postopkov ter dobra koordinacija med vsemi deležniki.

pripravljenost_2_o

Odzivanje

V današnjem času se spopadamo s porajajočimi se nalezljivimi boleznimi, katerih incidenca narašča ali pa predstavlja tveganje za porast bolezni v prihodnje. Posebno področje predstavlja namerno oziroma nenamerno širjenje bioloških agensov (antraks, koze …) pa tudi okoljska tveganja zaradi onesnažene pitne vode in hrane, ekstremnih vremenskih razmer, neustreznih higienskih pogojev ipd. Na osnovi dobrega sistema spremljanja pojavnosti nalezljivih bolezni doma in po svetu, ustrezne ocene tveganja in učinkovitega odzivanja je mogoče s preventivnimi ukrepi preprečiti večje pojavljanje nalezljivih bolezni.

Navodila za ravnanje ob pojavu nalezljive bolezni, ki lahko predstavlja tveganje za javno zdravje, so na voljo ob opisu posamezne bolezni v zavihku Nalezljive bolezni od A do Ž.

Obravnava izbruha

Priporočila in smernice

Izpostavljeno

Nalezljive bolezni

Ukrepi v primeru izpostavljenosti domnevno nevarni snovi (antraks)

06. 03. 2015
Nalezljive bolezni

Implementacija Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (IHR) v Sloveniji

12. 04. 2016
Nalezljive bolezni

Joint external evaluation of IHR core capacities of the Republic of Slovenia- Mission report

10. 06. 2017
Pripravljenost in odzivanje na tveganja za nalezljive bolezni

Množični dogodki

03. 04. 2023
pripravljenost_2_o

Smernice pripravljenosti in odzivanja ob sumu na nalezljivo bolezen, ki lahko predstavlja tveganje za javno zdravje

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno